Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Openbaring: een troostboek

In aansluiting op de cursus over Openbaring 1-3 wordt de lezing van het Bijbelboek Openbaring voortgezet. We lezen Openbaring 4-11. Aan het begin zal een samenvatting worden gegeven van de eerste cursus, zodat ook nieuwe deelnemers zich kunnen aansluiten.

We gebruiken daarbij beeldmateriaal.
Donderdag 26 september, 17 oktober, 14 november, 28 november, 12 december 2019, 9 januari, 6 februari, 5 maart 2020.
10:00 – 12:00 uur, Marktpleinkerk, Marktplein 96 

informatie en aanmelden:

Gespreksleider: ds. Adri van der Wal a_vd_wal@hotmail.coma_vd_wal@hotmail.com