Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

09 dec 14:00
Parochiehuis
13 jan 14:00
Parochiehuis
18 jan 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
23 jan 14:00
Marktpleinkerk
27 jan 20:00
Marktpleinkerk
01 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
15 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

(Online) Sobere maaltijd over 'Stem in de stad'

Op woensdag 24 maart 2021 om 18.15 uur wordt op 5 kerklocaties één sobere maaltijd georganiseerd.  Afhankelijk van de dan geldende covid-maatregelen zal dat met geen tot minder gasten zijn dan gebruikelijk.
Kalle Brüsewitz, coördinator van het Aanloopcentrum van Stichting Stem in de Stad Haarlem verzorgt bij de Doopsgezinde Gemeente de inleiding. Stem in de Stad zet zich in voor kwetsbare mensen die het moeilijk hebben, in nood zijn en die niet altijd gehoord of gezien worden. www.stemindestad.nl
Via internet zal deze inleiding te volgen zijn in De Ark, De Lichtkring, de Marktpleinkerk en de Parochie. Gasten van de Sobere Maaltijd kunnen dit ook thuis volgen. Met hulp van de jongeren van Rotaract wordt geprobeerd soep thuis te bezorgen.
voor alle informatie over meeluisteren en aanmelden KLIK HIER