Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

26 feb 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt
27 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
01 maa 10:00
Marktpleinkerk
09 maa 17:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Samen in gesprek over straatkinderen in Rwanda

Thema-bijeenkomsten over spirituele, culturele en maatschappelijke onderwerpen


In de advent heeft de parochie geld ingezameld voor een centrum voor straatkinderen in Rwanda. Iemand van dat project vertelt ons over de voortgang.

Voelt u zich geraakt door dit thema dan nodigen we u van harte uit, aanmelden is niet nodig.

SAMEN IN GESPREK over straatkinderen in Rwanda

 

Enkele medewerkers van Fidesco komen ons te vertellen over CECYDAR een  project voor straatkinderen in Rwanda. Fidesco is een internationale katholieke organisatie die vrijwilligers werft en uitzendt naar ontwikkelingslanden.

De geschiedenis van ieder straatkind is uniek. Sommigen zijn wezen en eindigen op straat omdat niemand voor hen zorgt. Anderen zijn slachtoffer geworden van armoede en hebben hun familie verlaten in de hoop meer geluk te vinden in de straten van de stad. Om deze kinderen van de straat te redden en hen een toekomst te geven vangt CEYCIDAR in de hoofdstad Kigali deze kinderen op en plaatst hen in een ‘transit centre’, een centrum voor straatkinderen dat voor onderdak en scholing zorgt. CECYDAR is ervan overtuigd dat de natuurlijke omgeving van een kind altijd zijn familie is. Met alle middelen streeft het centrum ernaar om het kind zo spoedig mogelijk te reïntegreren in een familiale omgeving. Dat kan zijn natuurlijke gezin zijn, verdere familie of een pleeggezin. Bij de hereniging worden maatregelen getroffen qua financiële steun voor de families. Vervolgens monitort CECYDAR de behoeften van de herenigde kinderen op het korte, middellange en lange termijn om zo te voorkomen dat de kinderen terugkeren naar de straat.

De adventsaktie 2017 van de parochie Joannes de Doper was bestemd voor dit project in Rwanda. 

 

8 maart, van 14:00 tot 16:00 uur.
Parochiehuis, Kruisweg 1073


Op donderdag 12 april gaan we ‘Samen in Gesprek’ over vragen als:  “Wat motiveert jou in je leven? Van waaruit leef jij?” 
 
De themamiddagen worden georganiseerd door de parochie Hoofddorp i.s.m. de Katholieke Belangen Organisatie voor senioren Haarlemmermeer.

inlichtingen: j.j.bergsma@live.nl of tel. 565.24.00