Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

26 feb 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt
27 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
01 maa 10:00
Marktpleinkerk
09 maa 17:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Leerhuis:Rabbijn van de Kamp over Joodse kindertransporten

De werkgroep "Kerk en Israël" is eind 1982 door de classis Hoofddorp ingesteld en is haar 35ste seizoen ingegaan. Inmiddels is de werkgroep een activiteit van de Protestantse Classis Hoofddorp.
De doelstelling is "Het denken over de relatie tussen Kerk en Israël bevorderen en stimuleren. Interesse opwekken in de plaatselijke gemeenten". Met andere woorden: bewustwording en bezinning teneinde inzicht in het Jodendom en het Christendom te verdiepen.
Eén van de manieren waarop dit wordt gerealiseerd is het organiseren van een leerhuis. De Leerhuisavonden worden gehouden in de Marktpleinkerk, Marktplein 96 in Hoofddorp en beginnen om 20.00 uur.
Als gevolg van de hogere kosten voor sprekers en de al jaren gelijkblijvende bijdrage van de
classis is het voor de werkgroep helaas niet meer mogelijk de toegangsprijs per avond op
€    4,-- te houden. De kosten met ingang van het komende seizoen bedragen €  5,-- per avond inclusief koffie of thee. Wilt u de eerste avond voor het hele seizoen inschrijven, dan kan dit ook. De kosten bedragen dan € 20,00 voor het seizoen.
PROGRAMMA LEERHUIS HAARLEMMERMEER 2017-2018  
- 16-11-2017 Rabbijn L.B. van de Kamp over Joodse kindertransporten 
- 18-01-2017 Zangavond met Ds. K. Schakel  
- 15-02-2018 Rabbijn M. van Praag over Poerim, verborgen betekenissen en symbolen
- 15-03-2018 Ds. A. van der Wal  bespreekt een boek van Judas van Amos Oz  

Inlichtingen: ds. A. van der Wal tel. 023-5630997   ajo.vanderwal@pghoofddorp.nl 
Marktpleinkerk , Marktplein 96 in Hoofddorp en beginnen om 20.00 uur.