Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

26 feb 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt
27 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
01 maa 10:00
Marktpleinkerk
09 maa 17:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Vredeszondag 24 september 2017

Reisgenoten De kracht van verbeelding 

Aansluitend aan het thema van de vredesweek is er op 24 september een gezamenlijke viering van de geloofsgemeenschap Hoofddorp met Syrische, Irakese en Turkse christenen van Chaldeeuwse (Oosterse) ritus; in de Katholieke Joannes de Doper  kerk, Kruisweg 1071, Hoofddorp.
Met als medevoorganger een priester van de Chaldeeuwse ritus. Naast het koor Vrolijk Vuur ook een Chaldeeuws koor.
Na afloop van de viering is er koffie in het Fundament onder de kerk. Er is om ca. 11.30 uur een informatiebijeenkomst over christenen in Irak, Syrië en Turkije. Twee in Hoofddorp wonende christenen uit Syrië zullen vertellen over hun vlucht en hun integratie. Vervolgens is ieder welkom bij de lunch (gekookt door Syrische, Irakese en Turkse vluchtelingen families).

wanneer:

24 september 10 uur kerk H. Joannes de Doper, Kruisweg 1071 om ca. 11.30 uur is het vervolg in het Fundament onder de kerk.

Ook als u niet naar de kerk bent geweest bent u van harte welkom in het Fundament.
 

Integratie in de Haarlemmermeer
een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Draagt u ook uw steentje bij?

 
Help statushouders aan huisraad
Bied uw goede huisraad gratis aan op:
www.facebook.com/groups

Werk als vrijwilliger met Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer
(Daalmeerstraat 4, Hoofddorp, tel.no. 023-5749284):
Help iemand 1x in de week 1½ uur als taalcoach 

Help statushouders bij het vinden van hun weg in
onze maatschappelijke voorzieningen
Wordt 1 a 2 dagdelen per week maatchappelijk begeleider op
kantoor van Vluchtelingenwerk in Hoofddorp

Help nieuwe statushouders als jobcoach
bij het vinden van vrijwilligerswerk, betaald werk, stage of opleiding
Deze oproep komt van:
Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer, samenwerking van: