Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

20 nov 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt
20 nov 20:00
Marktpleinkerk
04 dec 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt
07 dec 10:00
Marktpleinkerk

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Samen in gesprek: over ‘voltooid leven’.

Themabijeenkomsten

Samen in gesprek over culturele, spirituele en maatschappelijke onderwerpen in samenwerking met de Katholieke Bond voor Ouderen.

Elke tweede donderdag van de maand van 14.00-16.00 uur in het parochiehuis, Kruisweg 1067

-14 december 2017: Kan er sprake zijn van voltooid leven?

Eind vorig jaar kwamen er van het vorige kabinet en D66 voorstellen voor een wet over ‘voltooid leven’, dat naast de bestaande euthanasiewet zou komen.

Deze voorstellen riepen veel discussie op. De ouderenbonden en andere organisaties kwamen met een manifest. Bij de kabinetsformatie speelde het onderwerp ook een grote rol.

Het lijkt ons goed om er ook een keer met elkaar over te praten op een bijeenkomst van Samen in Gesprek.

Zowel verpleeghuispastor Carla van Drie als ouderenpastoraat Mario Boelen zullen vanuit hun ervaringen een inbreng hebben op deze middag. Ieder, die hierover mee wil denken is van harte welkom.

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Adres: Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp 
-11 januari: Kennismaking met Zweden in woord en verhaal.

                        aanmelden is niet nodig.

 

Inlichtingen:

 j.j.bergsma@live.nl of tel. 565.2400
 mesmanleo51@gmail.com of 561.5160