Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Groene kook- en eetgroep

Samen vegetarisch koken en eten

Aansluitend bij de workshop ‘God in de supermarkt’ (maar ooklos te volgen) gaan we weer vegetarisch koken met groenten van biologische boerderij De Landyn. We doen dat in de ‘week van de schepping’ en wel op vrijdag 6 oktober. De kosten van dit driegangendiner zullen rond de € 7,- bedragen. Beken kleur, beken groen! 

Plaats: De Ark, Muiderbos 36

Datum: vrijdag 6 oktober van 17.00-21.00 uur 

 

Aanmelden:

Graag van tevoren aanmelden bij
Aarnoud van der Deijl
ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl
tel. 023-2000192.