Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Pinksteren in het Haarlemmermeerse Bos

Onder het motto “Visioen van bevrijding” organiseerde de Raad van Kerken Hoofddorp met Pinksteren weer de jaarlijkse openluchtdienst. Dit jaar stonden we tijdens het Pinksterfeest stil bij de afschaffing van de slavernij, 150 jaar geleden. Pinksteren is daar een goede gelegenheid voor omdat het ook het feest is dat Gods Geest zonder onderscheid naar alle volken van de wereld gaat.’

 De Pinksterviering werd gehouden op de grote speelweide achter de Menzhoeve op 19 mei om 10.00 u. Voorgangers waren de pastores Hedi Hegeman, Leo Mesman en ds. Coen Wessel. Het Hoofddorpse koor “Desire” onder leiding van Hans van Noord verleende muzikale medewerking aan de viering.
Uit de collecte opbrengst ontvangt het Nieuw-Guinea-project van het Meer-minder-fonds  € 978,49. Voor de onkosten van de viering werd € 577,53 bijgedragen.