Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Zomerse Rondwandeling 2013 naar plekken voor jong en oud.

Wie God is
weet geen mens.
God houdt zich verborgen;
wil gezocht, niet zozeer gevonden worden
Onthulde God verhult zijn wezen;
verhulde God onthult zijn wezen.
Verborgen God wil voor zichzelf geen eredienst:
zijn eer is onze dienst aan mensen.
Ubi caritas et amor
Deus ibi est

Op zoek naar sporen van mensendienst op plekken voor jong en oud vertrokken we westwaarts door de mooie zomeravond  met de vele groene tinten en uitbundig bloeiende bloemen. Onze eerste bestemming was het Kabouterhuis (voor kinderen van 0-8 jaar), waarna we na een uiteenzetting van wat daar gebeurt en hoe de architectuur daar op in speelt, over staken naar het Kaj Munk college. Met een kop koffie of thee, speelden we in groepen met leerlingen een door hen ontworpen spel rond levensbeschouwing en kregen we een rondleiding. Vervolgens wandelden we naar Bornholm, waar we in de aula/kerkruimte ontvangen werden en een kijkje namen in de sfeervolle stilteruimte, met symbolen uit velerlei levensbeschouwingen. Samen lazen we ook van Paula Copray:

Er zijn vragen
waarop geen antwoord is.
Er zijn vragen
uitkomend bij een geheim.
Een geheim
dat in onze werkelijkheid aanwezig is.
Het trekt sporen, zet tekens uit
in ons bestaan.
Die tekens mogen wij duiden: eerbiedig,
wikkend en wegend
in voortdurend contact met de werkelijkheid gaan we spreken.
Of wat we vinden
voor anderen gelden mag? Tot waarheid gestold?
Een wet,
een dogma
mag nooit zijn wieg vergeten:
zoekend, weif'lend weten.

We vervolgden onze wandeling door Houtwijkerveld en langs de energiezuinige woningen in Bleesland, waar een bewoner iets vertelde over het huis waar hij woonde. Zoals ook andere jaren sloten we rond 22 uur af in het Parochiehuis met een gezellig samenzijn en het zingen van het Pelgrimslied.