Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Verslag van een wake bij grensgevangenis Schiphol

Een grote kring van mensen liep rondom de gevangenis, met bossen bloemen, trommels (in de vorm van lege emmers) en fluitjes. We hoorden dat van binnen onze geluiden werden beantwoord. Als teken dat het laten zien van ons meeleven, gehoord wordt en welkom blijft. De tekst van psalm 61 werd in vertaling van Oosterhuis gelezen. Die koos ik uit omdat het zo toepasselijk klinkt:

Hoor je mij schreeuwen,
mij, zoals ik ben?
Dan besta je.
Ik zit op de rand van de aarde
vlak aan de afgrondkuil.
Ik roep met gebroken hart:
haal mij hier weg.
Ooit was je een hand, een hoge uur
tussen mij en de koppen van Vijand.
Eeuwige, eeuwig wil ik
in jouw tenten te gast zijn.
Schaduwvleugels heb je
mij beloofd: hier ben ik.
Ben je vriend
doe mij dan vriendschap.
In alle ongure hoeken
en gaten van de wereld
wordt voor jou gezongen
en ik zing mee. Hoor je mij?
Ja, jij hoort me.

De wakes bij de grensgevangenis op Schiphol passen dit jaar pijnlijk goed bij onze slavernij geschiedenis. Het motto dit jaar is immers ook: “Keti koti/Verbreek de ketenen”. De afschaffing van de slavernij leverde 150 jaar geleden op 1 juli Keti Koti Day op. Een dag van de Verbroken ketenen die in Suriname wordt gevierd als een groot feest. Wij hopen, dat  er met behulp van de Geest nog vele vele Keti Koti Days blijven komen. Vele dagen van Verbroken Ketenen. 

De Raad van Kerken van Hoofddorp organiseert op 10 november opnieuw een wake, dit keer door pastor Leo Mesman en ds. Hedi Hegeman voorbereid. En iedereen is welkom, vaker te gaan: iedere tweede zondag van de maand, om 14.00 uur.