Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

LUISTER JE GRAAG NAAR MEERRADIO?

Zou je daar graag mee het beleid bepalen? Dan zijn we op zoek naar jou!

De Raad van Kerken heeft een afgevaardigde in het Programma Beleidbepalend Orgaan van de lokale omroep MEERRADIO, onze huidige afgevaardigde stopt en wij zijn op zoek naar een opvolger. Het Programma Beleidbepalend Orgaan heeft taken opgelegd volgens de media wet.

Een PBO vertegenwoordiger vooral moet luisteren naar de programma’s en daarmee bepalen of de zender zich houdt aan de richtlijnen van de media wet. Het gaat daarbij om het beleid, niet om de kwaliteit! Daarbij is het natuurlijk ook van belang om te beoordelen of haar/zijn achterban voldoende aan bod komt. Zo’n 4 keer per jaar komt de PBO bij elkaar om de luisterervaringen te bespreken.

Meer weten: secretaris@kerkeninhoofddorp.nl