Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Ruim 100.000 jongeren op zoek naar vrijwilligerswerk!

Waarom meedoen aan de maatschappelijke stage? 10 goede redenen.

Denk niet alleen na over waarom het voor jongeren belangrijk is, maar ook voor uw vrijwilligersorganisatie. Daarom geven we u tien goede redenen om mee te doen aan de stage.

1.    Onze vrijwilligersgroep en kerkelijke gemeenschap vergrijst.
2.    In ons beleidsplan staat dat we jongeren willen bereiken en betrekken.
3.    Maatschappelijke stage is een manier om met jongeren in contact te komen.
4.    Op een aantal momenten in het jaar hebben we veel vrijwilligers nodig.
5.    We willen ook aan jongeren graag laten zien wat de kerk doet.
6.    Jongeren kunnen van ons leren, maar wij kunnen van de jongeren leren.
7.    Het is leuk om nieuwe gezichten te zien.
8.    Door het betrekken van jongeren kunnen we ook  andere jongeren bereiken.
9.    Is positief voor het imago van de kerk en het vrijwilligerswerk.
10.  Misschien blijven ze als vrijwilliger of komen ze later nog een keer terug.

Extra aandacht voor de maatschappelijke stage
De landelijke Raad van Kerken gaat dit seizoen extra aandacht besteden aan de mogelijkheden van de maatschappelijke stage in en rond de kerken. U kunt hier alles over lezen op de website www.raadvankerken.nl en vervolgens doorklikken op de knop ‘Kerk en Stage’.

Aan de slag met Kerk en Stage
Kerken en parochies zijn één grote vrijwilligersorganisatie. Leerlingen zoeken een leuke stageplek voor hun maatschappelijke stage. En u zoekt een manier om jongeren te betrekken bij de kerk en het vrijwilligerswerk. Dit kunnen ook de jongeren zijn die meedoen aan de jeugdclub of de catechese.

Veel kerken ziju al voor gegaan: Aan de éne kant vraagt het om een investering, aan de andere keek iedere na de stage terug op een positieve ervaring.

Kijk voor meer informatie op de website www.raadvankerken.nl en klik dan op de knop ‘Kerk en Stage’ of kijk bij de dienstenorganisatie van de eigen kerk of klop aan bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk/Vrijwilligerscentrale in u gemeente. Voor vragen kunt u e-mailen naar kerkenstage@gmail.com