Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Nelson Mandela dreef te Hoofddorp en Rijsenhout

Aan Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer.

Hoofddorp, december 2013.

Geacht College,

Tijdens de druk bezochte herdenkingsbijeenkomst van Nelson Mandela op 10 december 2013 in De Doopsgezinde kerk in Hoofddorp is het voorstel gedaan in Haarlemmermeer een straat, plein, brug, gebouw, park of plantsoen naar Nelson Mandela te vernoemen op grond van zijn grote verdiensten voor een samenleving,  waar ieder gelijkwaardig is, waar ieder mens mag zijn/haar ongeacht zijn afkomst, sexe, sexuele geaardheid of levensovertuiging.

Nelson Mandela heeft op uitzonderlijke wijze laten zien, hoe dat ideaal van samenleven, ook in zeer moeilijke omstandigheden, gerealiseerd kan worden door geduld, vastberadenheid, moed, mildheid en verzoeningsgezindheid.

Door hem te vernoemen kan hij, ook in Haarlemmermeer, waar hij door velen in zijn strijd gesteund werd, zoals onder meer in het comité Haarlemmermeer Tegen Apartheid, mensen blijvend inspireren.

Hopend op een positieve reactie,

Namens koor Morrend Volk en Raad van Kerken Hoofddorp.

Rudy Langeveld en Leo Mesman.