Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Samen in gesprek: Franciscus van Assisi

Door zijn open houding wist Franciscus het vertrouwen van deze wolf te winnen. Hijzelf zegt daarover: “Waar geduld is en nederigheid daar is geen kwaadheid en opwinding”.
Mia Versteege, lid van de Franciscaanse beweging, gaat met ons in gesprek over de spiritualiteit van Franciscus.
Daarna sluiten we het seizoen af met een hapje en een drankje.

Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp. donderdag 08 mei 2014, 14.00-16.00uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie of thee.
Inlichtingen:
sameningesprek@outlook.com of 06-221.77.661