Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Jazzfestival: oecumenische kerkdienst

Ook dit jaar is er op zondagmorgen 25 mei om 11.00 uur een oecumenische viering tijdens het jazzfestival in de Meerse, Raadhuisplein 3. De Raad van Kerken zorgt voor het inhoudelijke deel van de viering.
Als thema is gekozen voor ‘Blue notes’. Blue notes zijn die soms bijna vals klinken-de noten die niet in de gewone toonladder voorkomen en die jazz zijn karakteristieke geluid geven. Een soort dis-sonanten. In die zin is jazz er een soort symbool van dat ook de dissonanten erbij horen in ons leven. Mensen met een afwijkend geluid, maken het leven juist zo spannend.
Voorgangers: Hans Remmerswaal en ds. Aarnoud van der Deijl

  De Gye Nyame Choral Singers, o.l.v. John M. Boateng werken mee aan deze viering

Het koor wil hun dankbaarheid en verering voor de Heer uit te drukken in een gezongen gebed. Daarbij willen ze ook graag deze dankbaarheid delen met hun luisteraars. Het koor zingt bijna al hun liederen in het Ghanees, maar doet dat normaal gesproken in de Engels gesproken Blessed Trinity Parish in Amsterdam.