Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Feestelijke viering tijdens jazzfestival

Het was een feestelijke viering op zondagmorgen tijdens het jazzfestival in een goedgevulde grote zaal van de Meerse.  Als thema was gekozen voor ‘Blue notes’. Blue notes zijn die soms bijna vals klinken-de noten die niet in de gewone toonladder voorkomen en die jazz zijn karakteristieke geluid geven. Een soort dissonanten. In die zin is jazz er een soort symbool van dat ook de dissonanten erbij horen in ons leven. Mensen met een afwijkend geluid, maken het leven juist zo spannend.
Voorgangers: Hans Remmerswaal en ds. Aarnoud van der Deijl
De collecte voor stichting onderwijs voor India www.onderwijsvoorindia.nl 
leverde € 767,73 op 

De Gye Nyame Choral Singers, o.l.v. John M. Boateng werkten mee aan deze viering