Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Herdenking Schipholbrand blijft nodig

'het blijft terugkomen'

9 jaar geleden, op 26 oktober 2005, ging in het cellencomplex van het Detentiecentrum Schiphol Oost om 23.55 uur het brandalarm af. Die nacht stierven 11 mensen die daar in afwachting van nader onderzoek naar hun verblijfsstatus, gevangen zaten. Sommige door domme pech net opgepakt: papieren lagen in Antwerpen en zouden een of twee dagen later gebracht worden, anderen al wat langer in afwachting van de procedure.

Vorig jaar is het nieuwe monument in gebruik genomen. Dat was noodzakelijk omdat het Detentiecentrum verhuisde naar Schiphol-West, bij Badhoevedorp. Het oude monument stond meteen bij het oude Detentiecentrum. Toen is afgesproken dat er geen officiële herdenkingen meer zullen zijn. Maar de werkgroep koos toch voor een kort moment van gedenken en plaatste bloemen bij de 11 paaltjes met de namen van de slachtoffers en het monument.

nog steeds problemen

Allereerst omdat de werkgroep van Stem in de Stad hoorde van een overlevende, die nog steeds zwaar getraumatiseerd is door de brand. Hij is niet de enige. Daarom wilde de werkgroep bloemen leggen, zodat overlevenden en familieleden van overleden asielzoekers zien dat deze zwarte dag niet vergeten wordt. Zondag en maandag zijn enkele van hen bij het monument geweest.

Ook is de herdenking symbolisch geworden voor de vele problemen waar vluchtelingen mee te maken hebben, ook nog steeds in 2014. Daarbij denkt de werkgroep speciaal aan de vele problemen van asielzoekers die onder het generaal pardon vielen maar toch geen Nederlanderschap konden krijgen. Ze kregen ook géén paspoort - en zijn dus van veel voorzieningen uitgesloten: reizen, studeren, bepaalde beroepen, hypotheken, een mobiel telefoonabonnement. Zo dreigen ze tweederangsburgers te worden.

kerkdiensten

De Werkgroep Vluchtelingen vroeg tevens alle predikanten en pastores van Haarlemmermeer dit weekend in de diensten en vieringen voorbede te doen voor de slachtoffers van de Schipholbrand en de velen die in onzekerheid leven nu.

In de werkgroep werken samen de Raden van Kerken in Haarlemmermeer, Amnesty International Haarlemmermeer en VluchtelingenwerkNoordWestHolland.