Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Wandelende asielzoekers overnachten in Hoofddorp

PROGRAMMA
20 u. Welkom.
Manette Ingenegeren vertelt kort over de fototentoonstelling in de kerk.
Deelnemers aan de mars vertellen over het waarom en hoe 

Reacties door:
-Geesje Werkman, Kerk in Actie van de PKN (Deze kerk maakte de zaak aanhangig bij de hoogste Europese rechter),
-John van Tilborg, directeur van INLIA en voorzitter van het Logo (Landelijk Overleg van 80 Gemeentebesturen over Opvang en terugkeerbeleid).
-Pim Fischer, advocaat bij de rechtsgang van de PKN naar de Europese Commissie
-Ernst Meyknecht,van de dienst Caritas namens het bisdom Haarlem -Amsterdam
-Eric Moesker, plv directeur Vluchtelingenwerk Noord Holland West
-Wim Hoogenboom, Amnesty International
-Mieke Booy, PvdA
-Anneke v.d. Helm, Christen Democratische Volkspartij (vertegenwoordigd in  gemeenteraad Haarlemmermeer)
-Piet Schouten, GroenLinks.

Rond 21.30 u Vragen en discussie.

 

21 uur muzikaal intermezzo door Morrend Volk, 22 uur door Odyssee.

De voertaal is Nederlands. De organisatie van de mars vertaalt in kleine groepjes voor degenen, die niet voldoende Nederlands verstaan.

 

Een breed front van Hoofddorpse kerken en pastores steunt dit initiatief.

In de kerk: Vluchtkerk-foto’s van Manette Ingenegeren