Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Samen in gesprek: Omgaan met verlies

Iedereen verliest vroeg of laat een dierbaar persoon. De dood van iemand die je lief is, is een ingrijpende verdrietige gebeurtenis. Als we te maken krijgen met verlies zijn we kwetsbaar, vooral als we hierbij onvoldoende steun krijgen. Er samen over praten kan mensen wat meer houvast geven bij afscheid nemen en bij rouwen.

Adriaan Koopmans van de Katholieke Belangen Organisatie NH zal een inleiding geven over dit onderwerp. Hij bespreekt wat er allemaal geregeld moet worden bij een afscheid en welke keuzes mensen  daarbij maken. Samen zullen we praten over rouw en wat kan helpen bij rouw. De brochure ‘Omgaan met verlies’ die tijdens de bijeenkomst wordt uitgereikt gaat dieper op deze onderwerpen in.

donderdag 11 december, 14:00 – 16:00 uur in het Parochiehuis, Kruisweg 1073

Deze open groep komt maandelijks bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over gelovige en maatschappelijke thema’s. Naast de vaste deelnemers zijn ook andere hartelijk welkom.  Aanmelden is niet nodig.

volgende bijeenkomst: 8 januari, de film PHILOMENA