Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Vredesambassade reikt eerste vredesduif uit

De Vredesambassade wil vier keer per jaar een vredesvlucht laten uitgaan. Een organisatie of persoon, die bijdraagt tot vrede zal tijdens een korte plechtigheid in een van de kerken in het zonnetje worden gezet. Door het uitreiken van een duif wil de Vredesambassade de aandacht vestigen op goede initiatieven die brede ondersteuning verdienen. ‘Werken aan vrede is hard nodig. Het gebeurt gelukkig op veel plaatsen, door veel mensen en organisaties. Dat wil de Vredeambassade zichtbaar maken’, aldus Leo Mesman, een van de leden.

Vredesambassade Haarlemmermeer

De Vredesambassade is een nieuw initiatief in Haarlemmermeer. Overal in Nederland zijn er al tientallen opgericht. ‘Mensen willen vrede dichterbij brengen en zoeken daarvoor elkaar op’, aldus de Vredesambassade. ‘Het woord ‘ambassade’ geeft aan: we voelen ons ambassadeurs van ‘een land van vrede’. Dat willen we dichterbij brengen, omdat we geloven dat het moet kunnen bestaan.‘

Samen met PAX Voor Vrede vormen ze een netwerk door heel Nederland. Zanger Tim Akkerman is een jaar lang de nationale Ambassadeur van Vrede en ondersteunt het belangrijke werk van de vredesambassades. Speciaal voor PAX werkt de zanger aan een lied over vrede, waarmee hij mensen wil aanspreken die zich net als hij persoonlijk gedreven voelen zich voor vrede in te zetten.

 In september 2014 is de Vredesambassade Haarlemmermeer opgericht door mensen uit verschillende kerken in Hoofddorp. De bedoeling is dat ook mensen uit andere plaatsen en kernen mee gaan doen, zowel binnen als buiten de kerken. Zo is 7 december ook in Vijfhuizen stil gestaan bij de oprichting van de Vredesambassade. Voor wie actief wil meewerken, lid wil worden of meer wil weten, is de Vredesambassade te bereiken via vredesambassadehmeer@gmail.com