Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Zondag 8 maart: Wake bij de vreemdelingengevangenis

 

In de 40-dagentijd zijn er wakes bij de grensgevangenis als teken van solidariteit aan de grensgevangenen. Op zondag 8 maart werd de wake georganiseerd door kerken in de Haarlemmermeer en Stem in de Stad uit Haarlem. De wake werd bijgewoond door Bisschop Hendriks uit Haarlem. Voorgangers waren pastor Leo Mesman en Ds Ranfar Kouwijzer.
Een verslag van de wake; Tekenen van Hoop

Zondagmiddag  8  maart was er weer een wake bij het detentiecentrum op Schiphol. Een grote kring van mensen was samengekomen uit Haarlem, Hoofddorp , Amsterdam en wijde omgeving. Nadat de kapeldienst was afgelopen sloot ik me bij hen aan.

Tijdens de Middag-Kapeldienst  in het centrum zijn  mensen aanwezig die asiel hebben aangevraagd van vele verschillende nationaliteiten. Met licht, gebed en  muziek worden taalbarrières overstegen. Daar waar bijna geen hoop meer is op wereldlijke hulp voor een veilig plek om te wonen, vertellen ze over de hoop dat God er is om hen gaande te houden en steken ze een kaarsje aan.  Er ontstaat  verbondenheid tussen de aanwezigen en  kerken uit de omgeving als de pastor hen vertelt over de vrijwilligsters, de geschonken bloemen die ze mogen meenemen naar de afdeling en de koekjes en cakes die voor hen zijn gebakken. De mededeling dat er een wake is uit solidariteit  met hen buiten de muren geeft hen het gevoel dat ze zich gekend weten en niet zijn vergeten.

Buiten in de kring wordt er voor hen gebeden, naar hen gezwaaid en met veel lawaai kenbaar gemaakt  dat we aan hen denken. Bij de hoofdingang  worden bloemen gelegd voor de 11 slachtoffers die in 2005 zijn omgekomen bij de brand in het oude detentiecentrum. Iemand van de bezoekgroep vertelt dat er iedere woensdag- en vrijdagavond vrijwilligers op bezoek gaan en in gesprek gaan met de vreemdelingen die in afwachting zijn van hun uitzetting en soms al maanden zijn opgesloten. Een ander vertelt over de kookgroep die één keer in de maand met hen gaat koken. Geesje Werkman van de Raad van Kerken vertelt ons dat visitatie  bij vreemdelingen  steeds minder zal worden toegepast en dat er een aanbeveling is gedaan door Amnesty aan de regering om mensen niet op te sluiten in een isoleercel. Een gebed van pastor directeur van Stem in de Stad Ranfar Kouwijzer, van Pastor Leo Mesman pastor  uit Hoofddorp en van hulpbisschop Mgr. Dr. Jan Hendriks  bemoedigen ons dat we hoop mogen blijven putten uit de weg die we gaan, de hoop waarover  Vaclav Havel een gedicht heeft geschreven en tijdens de wake is voorgelezen.

We vervolgen onze weg en sluiten af met de vredeswens in de kring, waarbij we elkaar de handen vasthouden. De vastenkaars die het Bisdom doorreist en vanuit Kuddelstaart  is overhandigd wordt van hier uit weer verder gebracht samen met onze tekenen van hoop.

 

De volgende wakes zijn iedere zondag in de Vastentijd, Goede Vrijdag. Paaszondag wordt het Oecumenisch Paasvuur ontstoken. Daarna iedere 2e zondag van de maand om 14.00 uur.

www.schipholwakes.nl voor adres en routebeschrijving

Gré Weel weelde1@xs4all.nl Werkgroep Vreemdelingendetentie van Raad van Kerken Haarlemmermeer-Zuid .