Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Week van Gebed voor de eenheid van Christenen

 

'Dorst?'

 is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen, (de Samaritaanse vrouw, Johannes 4: 7). Deze gebedsweek wordt in 2015 van 17 tot en met 25 januari over de hele wereld gehouden. Ook de Hoofddorpse kerken doen mee met dit initiatief.
 

 

Programma

 Zaterdag 17 januari
15.00 : opening met lezing van iconententoonstelling in het Fundament, Kruisweg 1069,de tentoonstelling is te bezichtigen na diensten in de r.k.kerk en van 17 t/m 25 jan.14-17 uur

19.00 : viering in H. Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1069, voorgangers: ds. Aarnoud v.d. Deijl en pastor Leo Mesman, m.m.v. zanggroep De Ark

Zondag 18 januari
10.00 : viering in de Lichtkring, Lunenburgdreef 70, voorgangers: pastor Kees van Lent en ds. Coen Wessel, m.m.v. het parochiekoor Vrolijk Vuur

10.00 : viering in H. Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1069, voorgangers: pastor Frans Bossink (Spaarne ziekenhuis) en pastor Leo Mesman, m.m.v. Lichtkringcantorij

10.00 : viering in Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 693 voorgangers: Els van Dongen en Hedi Hegeman, m.m.v. Gregoriaans Koor van de r.k. parochie

Maandag 19 januari
14.00-14.45 : gebedsbijeenkomst in de Marktpleinkerk, Marktplein 96

Dinsdag 20 januari
20.00-22.00 : parochiehuis, Kruisweg 1073: geschiedenis van het christendom; de reformatie. (bege)leiding: ds. Adri van der Wal en pastor Leo Mesman

Woensdag 21 januari
19.30 : uur van gebed in jongerenruimte van De Meerkerk, Bennebroekerweg 515

Vrijdag 23 januari
19.30 : Iona winterviering in Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 693: zoeken naar zin

Zondag 25 januari
10.30 : viering in De Ark, Muiderbos 36, voorganger: pastor Leo Mesman

14.30-15.15 : gebedsbijeenkomst in de Marktpleinkerk, Marktplein 96

19.00 : Taizéviering in De Ark, Muiderbos 36

Zondag 1 februari
14.00-17.00 : ‘dialoog in muziek’, Marktpleinkerk, Marktplein 96, Haarlemmermeerse koren zingen een kwartier lang hùn muziek. Thema: Troubadours van de Liefde