Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een sobere maaltijd bestaande uit soep en brood bij één van de kerken in Hoofddorp. Voorafgaand aan de maaltijd is er een korte inleiding over een actueel maatschappelijk thema. Tijdens en na de maaltijd kan daarover doorgepraat worden.

De laatste maaltijd is woensdag 1 april om 18.15 uur in de Ark, Muiderbos 36,
Het onderwerp is; Hoofddorp Uganda Groep.
Het geld dat uitgespaard wordt, door niet thuis te eten, wordt gevraagd als bijdrage voor een goed doel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hoofddorp Uganda Groep  (HUG) heeft al sinds 2004 contact met de Ugandese vrouwenorganisatie The Mothers Union van de  Grieks orthodoxe kerk. Het zijn krachtige vrouwen die zich inzetten voor o.a. ex- kindsoldaten en aidswezen en dramaprojecten opzetten voor vrouwenemancipatie. In 2005 zijn 8 vrouwen van The Mothers op bezoek geweest, in 2008 volgde een tegenbezoek. 11 mei 2015 komt een nieuwe groep van 5 vrouwen naar Hoofddorp.

www.oegandagroep.nl
 
Tijdens de Sobere Maaltijd op 1 april wordt de nieuwe website van de Raad van Kerken Hoofddorp www.kerkeninhoofddorp.nl gepresenteerd.
 
Opgeven kan telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145 bij het parochiesecretariaat of per e-mail: secretariaat@hjoannesdedoper.nl Uiterlijk op de maandag voor de maaltijd.