Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

In gesprek over: Welzijnsorganisatie Meerwaarde

Medewerkers van de welzijnsorganisatie MeerWaarde vertellen over hun werkzaamheden en hoe zij hun kernwaarden dichtbij, betrokken en professioneel gestalte geven.

 
Op donderdag 9 april om 14.00 uur zullen in het Parochiehuis, Kruisweg 1073 een Ouderenadviseur en een Sociaal Werker Senioren aanwezig zijn om algemene informatie te geven over MeerWaarde en specifiek over wat zij voor ouderen in de samenleving kunnen betekenen. Ieder die meer wil weten over deze organisatie is van harte welkom. U kunt allerlei vragen stellen over waar u (als oudere) tegenaan loopt. Dat kunnen vragen zijn over: de nieuwe wetgeving in de WMO; activiteiten waar u aan deel wilt nemen; ingewikkelde formulieren die ingevuld moeten worden; vrijwilliger worden bij MeerWaarde of Maatvast. Zij kunnen ook vertellen hoe en waar u andere mensen ontmoet in een kleine groep en of er nog andere organisaties zijn die activiteiten organiseren in de buurt waar u woont.
Deze middag wordt georganiseerd door 'samen in gesprek', deze open groep komt maandelijks bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over spirituele, culturele en maatschappelijke thema’s.  

Naast de vaste deelnemers zijn ook andere hartelijk welkom.  Aanmelden is niet nodig.
kosten:            vrijwillige bijdrage
inlichtingen:    j.j.bergsma@live.nl of Els van Dongen, tel. 56.122.73