Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Wat bindt ons? Interreligieuze dialoog in Haarlemmermeer

 

Zondag 12 april om 13.30 uur is er een interreligieuze dialoog in het ROC aan de opaallaan 25 in Hoofddorp. Op veel plekken in de wereld is het onrustig. Hoe wordt hier vanuit religieuze gemeenschappen tegenaan gekeken?

Vertegenwoordigers vanuit diverse geloofsgemeenschappen geven hun kijk op de situatie in de wereld. En zij gaan met elkaar een dialoog aan over dit onderwerp. Burgemeester Theo Weterings en wethouder Marjolein Steffens-van de Water geven hun mening en visie op de gevolgen voor de samenleving in Haarlemmermeer.

Er worden vredeskaarsen ontstoken en de bezoekers krijgen de gelegenheid deel te nemen aan de dialooggesprekken. Vanzelfsprekend is er muziek, zijn er drankjes en multiculturele hapjes.
Na afsluiting (om ca. 17.00 uur) is er gelegenheid voor contact en netwerk onder het genot van drankje en multiculturele hapjes

Aanmelding kan via:

info@stichtingsmom.nl www.stichtingmarhaba.nl
informatie of aanmelden via telefoon:
Said Akkabi 06 21537590
Ali Ware 06 52474158
Nora Belaini 06 19097658
 

 

 

PROGRAMMA

13:00 uur           Inloop met koffie en thee
13:30 uur           Opening door de dagvoorzitter dhr. Brahim Fattah
13:40 uur           Inleiding door Theo Weterings (Burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer)
13:50 uur           Inleiding door Abdelouahab Bellouki (Ambassadeur van Marokko in Nederland)
14:00 uur           Inleiding door Leo Mesman namens de Raad van Kerken
14:10 uur           Inleiding door Sami Kaspi (Voorzitter Stichting Maimon)
14:20 uur           Inleiding door Dhr. Yassin Elforkani (Imam, namens Islamitische gemeenschap)
14:30 uur           Vredeskaarsen ontsteken en een vredewens uitspreken.
14:45 uur           Dialoog met inleiders
15:00 uur           Intermezzo door leerlingen van ‘Al Ikhlaas’ (Islamitische basisschool in Haarlem)

15:15 uur           Pauze

15:30 uur           Optreden van Mission Grace (een band  uit Noordwijk)
15:50 uur           Optreden van Al-Wahda (Anasheed)
16:15 uur           Afsluiting door Wethouder Marjolein Steffens-van de Water
16:30 uur           Gezamenlijk optreden van de twee bands
17:00 uur           Afsluiting & netwerken onder het genot van een drankje en multiculturele hapjes