Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Interview met Leo Mesman in Haarlems Dagblad

 


Interview met Leo Mesman in Haarlems Dagblad

In het Haarlems Dagblad van zaterdag 4 april stond een interview met pastor Leo Mesman, naar aanleiding van zijn jubileum: 12,5 jaar verbonden aan de parochie Joannes de Doper in Hoofddorp.

Leo Mesman is voorzitter van de Raad van Kerken Hoofddorp.                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo Mesman is verknocht aan Bijbelse verhalen

HOOFDDORP - Leo Mesman (64, geboren in Zwaanshoek) vierde onlangs zijn 12,5-jarig jubileum als pastor van de Joannes de Doperparochie in Hoofddorp. Daarvoor was hij werkzaam in het onderwijs en zat hij namens de PPR, Progressief Haarlemmermeer en GroenLinks in de gemeenteraad en Provinciale Staten. Ook als pastor is Mesman maatschappelijk actief. Als voorzitter van de Raad van Kerken sprak hij onder andere tijdens de herdenking naar aanleiding van de moordpartij op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs (zie foto). Verder is hij betrokken bij de maandelijkse wake bij het Detentiecentrum Schiphol. Haarlems Dagblad sprak met hem aan de vooravond van Pasen.
Actief is Mesman altijd geweest. Dat begon al in Zwaanshoek, waar hij 64 jaar geleden het levenslicht zag. Hij zette zich in voor de dorpsraad. Verhuisde op zijn 26e naar Hoofddorp, waar hij met Ineke trouwde en onderwijzer werd. Ook ging hij theologie studeren en ging-ie in de politiek: twintig jaar gemeenteraad en vier jaar in Provinciale Staten. Pastor Kees van Lent wist hem uiteindelijk naar de kerk te lokken.

Eerst, zo’n vijftien jaar geleden, om een boekwinkel (’met vooral levensbeschouwelijke boeken’) naast de kerk aan de Kruisweg op te zetten. Daarna werd hij pastor. Die roeping komt op 5 oktober 2016 ten einde. ,,Dan ga ik met pensioen’’, zegt Mesman. ,,Tenminste officieel stopt het. Dan ligt het aan de parochie of ik nog wat mag doen.’’

Inspiratie
Waarom hij destijds als vijftiger de opmerkelijke switch maakte? ,,De Bijbelse verhalen inspireren mij. En als onderwijzer heb je de drang om die verhalen verder te brengen. Het mooie is ook dat je als pastoor in het leven van de mensen mee mag lopen. Dat begint bij de doop en dat duurt letterlijk tot het einde. Dat zijn mooie dingen, net als de zondagse vieringen.’’

Maar net zo belangrijk noemt hij maatschappelijke betrokkenheid. Mesman ziet daarin een parallel met het geloof. ,,Jezus bekommerde zich om alle mensen, maar vooral de mensen die in de knel zitten. Die kloppen hier bij de kerk aan. Mensen met geldproblemen, of psychische problemen, of met vragen over het leven. Vluchtelingen in het detentiecentrum op Schiphol bijvoorbeeld of asielzoekers onderweg tijdens een protestmars naar Den Haag. Hoe ga je om met vreemdelingen en andere geloven? Dat zijn vaak heftige zaken. De vluchtelingen zijn hier in Haarlemmermeer heel dichtbij natuurlijk.’’

Keuze
Mesman heeft zijn keuze al lang geleden gemaakt. Net als de kerken in Haarlemmermeer, die zich hebben aangesloten bij het zogenoemde charter van Groningen. ,,Dat betekent dat je mensen helpt. De overheid wilde bijvoorbeeld de hulp aan vluchtelingen illegaal maken. Ik vind dat ieder mens recht heeft op een goed leven. Iemand wegsturen of op straat zetten is makkelijk. Ik vind het mooi dat mede door onze inzet de overheid nu verplicht is tot het bieden van brood, een bed en een bad. Maar het mooiste is als mensen uit zichzelf iets doen om anderen te helpen. Ik zie dat gelukkig nog vaak om mij heen gebeuren.’’

Paus
De Hoofddorper is daarom ook blij met de huidige paus Franciscus. ,,Als paus kun je de godsdienstige dogma’s van de voorgaande jaren onderstrepen. Maar je kunt ook voor de sociale kant benadrukken. Dat laatste doet deze paus, wars van allerlei rijkdom. Franciscus van Asissi is zijn, maar ook mijn voorbeeld geweest. Niet zozeer richten op een theoretisch zuiver zijn in je geloof, maar wat doen.’’

De paus helpt in de ogen van Mesman aan het komen tot een voor iedereen leefbare wereld. Tot het ’Koninkrijk Gods’ zoals het in de Bijbel heet. Tegen kinderen zeg ik altijd: ,,Jezus is het licht van de wereld. Hij komt op voor de armen, de mensen die gepest worden en hij troost het verdriet. Help elkaar. Waar kies je voor? Een mooie auto voor jezelf of een leefbare wereld voor iedereen?’’

Mesman noemt dat verbinding zoeken. En de verhalen uit de Bijbel zijn z’n inspiratie. Die moeten alleen worden vertaald naar het hier en nu. Voor de jongeren in de kerk heeft Mesman dat laten doen met beschilderde levensgrote kartonnen dozen. Ook die zijn een luide oproep tot rechtvaardigheid. ,,De Bijbelse verhalen zijn nog heel actueel, maar moeilijk naar de tegenwoordige tijd te vertalen. Daarom is het mooi om samen de Bijbel te lezen.’’

Die ’vertaalslag’ wil Mesman ook na zijn pensioen blijven maken zegt hij. ,,Want de maatschappij blijft veranderen, dus je moet steeds nieuwe parallellen zoeken. En ook andere media gebruiken. Wat doe je bijvoorbeeld met Facebook en Twitter? Ik doe dat zelf niet, maar dat zou eigenlijk wel moeten. Eigenlijk is dit werk nooit af.’’

Camino
Al kijkt pastor Mesman ook uit naar zijn pensionering. ,,Ik zie er naar uit om meer tijd voor mijn kleinkinderen en vrienden te hebben. En ik wandel graag. Misschien een keer naar Santiago. De camino doen. Dat zou een mooie uitdaging zijn.’’