Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Pinksterviering in het Haarlemmermeerse Bos

‘Mensen komen in beweging’

Op eerste Pinksterdag, 24 mei a.s., om 10.00 uur houdt de Raad van Kerken Hoofddorp een Pinksterviering in de openlucht op de grote speelweide achter de Mentzhoeve van het Haarlemmermeerse Bos. Het thema van de Pinksterviering dit jaar is: ‘Mensen komen in beweging’. Dit thema zal heel concreet worden door een nieuwe aanpak. De viering zelf zal kort zijn (maximaal 45 minuten) waarna de aanwezigen in workshops uiteen gaan.
Aan de viering werkt theatermaker en IKON-radioprogrammamaker Ferdinand Borger mee. In vier korte monologen zullen vier bijbelse personages terugkijken op Pinksteren. Dit zal worden omlijst door een lied dat ten gehore wordt gebracht door de familie Blom, door een lied van vijf vrouwen uit Uganda die op dat moment in Hoofddorp aanwezig zijn en samenzang onder begeleiding van de 4U-band.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de workshops zal er voor ieder wat wils zijn: men kan theatraal aan de slag met Ferdinand Borger, een Ugandees lied in gaan studeren, in beweging komen met Meerwind, een meditatieve wandeling maken, luisteren naar een paar korte TED-talks (toespraakjes) van ‘bewogen’ mensen. Voor de jongeren en de kinderen zullen er speciale workshops worden gehouden.

WORKSHOPS

Hieronder een overzicht van de workshops. Bij het begin van de viering kan men een voorkeur aangeven voor een workshop. Daarom hieronder een overzicht, zodat men vooraf al een keuze kan bepalen. Tussen haakjes het maximum aantal deelnemers.

-Zingen met de vrouwen uit Uganda (50)
-Theatrale workshop met Ferdinand Borger (40)
-‘Red een mens’ met Amnesty International (45)
-Jongerenworkshop o.l.v. Aafke Stegeman (?)
-Bomenwandeltocht met het Meer-Minder-Fonds o.l.v. Marianne Bokhorst (onbep.)
-Meditatieve wandeling o.l.v. Antonet Jobse
-In gesprek over de bergrede bovenop de berg o.l.v. Leo Mesman (35)
-Energiewijs: test uw kennis over energie met Meerwind (100)
-Gedichten en versjes over inspiratie o.l.v. Rien Wattel (20) Neem als je wilt een gedicht mee dat je inspireert!
-Labyrint lopen o.l.v. Hedi Hegeman (15)
-Kinderworkshop rondom ‘beweging’ o.l.v. leiding kindernevendienst (onbep.)
-Vier zeepkistjes voor Haarlemermeerders over wat hen beweegt, met o.a. Jaap Millenaar over uitwisseling Cebu, Erik Oostwouder over olifantsgras e.a. (onbep.)
 
Er zal een crèche voor de kinderen zijn.

We sluiten natuurlijk af met het gezamenlijk delen van de meegebrachte koffie, thee, limonade en koeken.

Iedereen is welkom. De drempel is niet hoger dan het gras lang is.

collectes tijdens de pinksterviering

1e collecte: “Bruggen bouwen in Palestina en Israël”.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor 2 organisaties die zich inspannen om de kloof tussen Israëli’s en Palestijnen, tussen joden, christenen en moslims te overbruggen. Het gaat om Neve Shalom ~ Wahat-al-Salam en Vrienden van Sabeel.

Neve Shalom ~ Wahat-al-Salam

Dit dorp in Israël, gelegen tussen Jeruzalem en Tel Aviv, is in 1970 gesticht door broeder Bruno Hussar. Hij had destijds de droom dat er een andere weg naar vrede mogelijk moest zijn: Joden en Arabieren c.q. Joodse en Palestijns-Arabische Israelis zouden met wederzijds respect voor elkaar in vrede samen moeten kunnen leven. Zo stichtte hij zijn Oase van Vrede ofwel 'Neve Shalom' in het Hebreeuws, 'Wahat-al-Salam' in het Arabisch. nswas.nl

Sabeel

Sabeel is een oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie in Jeruzalem. Het woord Sabeel is Arabisch voor weg, kanaal, bron van levend water. Bij Sabeel vinden veel verschillende Palestijnse christenen elkaar. Ze zoeken naar een weg om het als Palestijnse christenen vol te houden tegen de druk van Israël op Palestina. Er zijn gespreksgroepen, educatieve projecten en conferenties. Ook werkt Sabeel samen met islamitische volksgenoten. Sabeel gelooft in een theologie in het voetspoor van Jezus en kiest daarom principieel voor het gebruik van geweldloze middelen. vriendenvansabeelnederland.nl

2e collecte: onkosten van de dienst