Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Kijk elkaar eens in de ogen

Onder de noemer ’Wat bindt ons?’ was er zondagmiddag in de aula van het ROC aan de Opaallaan in Hoofddorp een dialoog tussen vertegenwoordigers van verschillende religieuze groeperingen. ’Geen enkele religie heeft de absolute waarheid in pacht. Ontmoet elkaar, schudt elkaar de hand en ga het gesprek aan’, waren enkele uitspraken.

 

De zondagse middag is geen eindstation, maar slechts een begin om meer begrip te creëren tussen verschillende religieuze groeperingen. Aanleiding vormt het drama begin dit jaar in Parijs, waar werknemers van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo een terroristische aanval niet overleefden.
 
Vooral burgemeester Theo Weterings is voorstander van deze ontmoeting, georganiseerd door verschillende instanties - zoals de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten - in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. Vijf inleiders doen hun zegje, waarna een discussie volgt.

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water stelt dat er goede dingen gebeuren, zoals de religieuze feesten en het schoonhouden van de wijk. ,,Maar als wethouder, mens, vrouw en ook nog als moeder hoop ik een bijdrage te leveren aan het verbinden van mensen. Zodat we niet tegenover elkaar komen te staan.’’

Menselijke waarden

Abdelouahab Bellouki (ambassadeur van Marokko) vindt dat we met een positieve kijk naar de onderlinge verschillen zouden moeten kijken, en vasthouden aan menselijke waarden. De in Nieuw-Vennep woonachtige Jaap Schouten van de Raad van Kerken prijst de liefde als bindmiddel voor inter-religiositeit, en is van mening dat het nooit mag gaan om ’het behalen van je eigen gelijk’.

Dat is ook de mening van Leo Mesman, plaatselijk actief voor de Raad van Kerken, die zegt dat we elkaar vooral zouden moeten blijven zien als medemens: ,,Voor geweld is geen enkel excuus.’’

Verwarrend

Bijzonder oogt Sami Kaspi, gestoken in traditionele kledij: ,,Ik ben zowel Marokkaans, Berber en Joods. Dat is voor veel mensen verwarrend. Ik denk dat we elkaar in de ogen zouden moeten kijken en de hand moeten schudden. Daarnaast geef je vanuit mijn traditie gasten altijd iets te eten. Eerst de maag vol en dan kletsen.’’ Instemmend gelach.

Imam Yassin Elforkani maant tot reflectie in ’vrijheid en veiligheid’: ,,Ik roep u als broeders en zusters op om de absolute waarheid naast u neer te leggen en uw geloof onder de loep te nemen.’’
 
Als de vredeskaarsen zijn ontstoken stelt Leo Mesman dat het er op aan komt ’wat we hier na gaan doen’. ,,Er is nog heel veel werk aan de winkel. Laten we vooral ook de jongeren bij de dialoog betrekken.’’
voor de toespraak gehouden door Leo Mesman namens de Raad van Kerken KLIK HIER