Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Aan tafel met moslims

Meerdere maatschappelijke en religieuze organisaties in Haarlemmermeer organiseren op vrijdag 24 april ‘De Dag van de Ontmoeting’. Op die dag gaan jongeren en ouderen vanuit verschillende culturen en religies met elkaar aan tafel en met elkaar in gesprek. De bijeenkomsten zijn op diverse locaties, maar hebben wel één gezamenlijk doel: elkaar beter leren kennen.

 

Aanleiding voor deze dag van de ontmoeting is de toenemende zorg over de manier waarop gereageerd wordt op verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Met als triest dieptepunt de aanslag in Parijs op de redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo.
 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijdag 24 april

komen daarom jongeren en ouderen vanuit diverse achtergronden bij elkaar. De bijeenkomsten zijn op diverse locaties zoals wijkgebouw ’t Kattegat en  De Nieuwe Silo. Ze beginnen aan het eind van de middag, en hebben allemaal tot doel elkaar in een ontspannen sfeer beter te leren kennen. Mede daarom wordt er op elke locatie een (lichte) maaltijd geserveerd. Er zijn ook ontmoetingen bij particulieren thuis en ook hier wordt met elkaar gegeten.

De ontmoetingen hebben als gemeenschappelijk motto ‘Samen Anders’.

De bijeenkomst in ’t Kattegat, Skagerrak 328, begint om 18.00 uur met een programma met muziek, gesprek en sprekers.

Vanaf 20.00 uur is er een lopend buffet. U bent hier van harte welkom. Graag als u zich hiervoor opgeeft bij pastoor Kees van Lent cvlent@zonnet.nl , maar u kunt ook zonder u op te geven komen.

Voor jongeren (15-25 jaar)

is er ergens anders een aparte maaltijd. Informatie hierover bij ds. Coen Wessel c.wessel@pghoofddorp.nl
 

Betrokken partijen

zijn onder andere Stichting Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum Haarlemmermeer, Stichting Marhaba, Protestantse Gemeente Hoofddorp, parochie Joannes de Doper, Crosspoint Getsewoud, Somalische Stichting Haarlemmermeer, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten (SMOM) en het Participatie Team.