Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Jazzviering in de Meerse

Oecumenische kerkdienst tijdens het jazzfestival

Ook dit jaar is er op zondagmorgen 31 mei om 11.00 uur een oecumenische viering tijdens het jazzfestival in de Meerse, Raadhuisplein 3. De Raad van Kerken zorgt voor het inhoudelijke deel van de viering. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Sannas.

‘And the walls come tumblin’ down’

We lezen uit Jozua 6 (de val van Jericho) en uit Handelingen 16:25-34 (Paulus en Silas die de muren van de gevangenis omver zingen). Jozua 6 is een tekst die joden op hun Pinksterfeest (sjavoeot) lezen en dan wordt gelezen als een verhaal dat laat zien dat de belangrijke dingen in het leven niet met geweld kunnen worden toegeëigend, maar je toevallen. Soms moet je zeven keer hetzelfde rondje lopen, voordat je de ingang vindt van een stad of van de ander of van je eigen hart. Het verhaal van Jericho is ook de inspiratiebron geweest voor de vele labyrinten in oude kathedralen (maar ook achter de parochiekerk in Hoofddorp) die je hetzelfde verhaal vertellen: langzaam maar zeker kun je met geduld je kern bereiken. Muziek kan daar ook bij helpen, dat laten die sjofars uit het verhaal wel zien. Daarom ook mooi dat een koor, waarin Surinamers, Antillianen én Nederlanders zitten, al zingend en musicerend laten zien hoe je dat doet: het neerhalen van muren. Voorgangers: pastor Leo Mesman en ds. Aarnoud van der Deijl.

 

Koor Sannas o.l.v.Dennis Thompson

SANNAS is een multicultureel koor uit Amsterdam en zingt liederen uit alle windstreken.Vrolijke dansliedjes en stemmige stukken maken het repertoire zeer afwisselend.
SANNAS bestaat al geruime tijd en treedt op bij festiviteiten,kerkdiensten en op locaties waar enthousiaste en stemmige zang welkom is.
 

Collectedoel tijdens jazzviering: Participaties in microkredieten via Oikocredit Nederland.

Oikocredit is al 40 jaar succesvol met armoedebestrijding via microkrediet. Kleine leningen voor beginnende ondernemers, die daarmee zelf een menswaardig bestaan op kunnen bouwen.