Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Uganda ontmoet Hoofddorp

De Hoofddorpse Uganda Groep heeft al sinds 2004 een uitwisselingsprogramma met The Mothers Union in Uganda. In het kader van dat programma bezoeken van 12 t/m 27 mei bezoeken vijf vrouwen van deze organisatie Hoofddorp. In het gevarieerde programma is volop ruimte gemaakt om deze vrouwen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan.
 

The Mothers Union is de vrouwenorganisatie van de Orthodoxe kerk in Uganda. Deze organisatie brengt vrouwen met elkaar in contact en ondersteunt hen bij hun eigen geestelijke en maatschappelijke groei. The Mothers Union wil de positie van de vrouw versterken door projecten te ondersteunen op het gebied van rechten voor vrouwen, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Daarnaast ondersteunt de organisatie de zwakste groepen in de samenleving zoals ex-kindsoldaten en weeskinderen, en helpt zowel praktisch als financieel bij het opzetten van kleinschalige projecten in dorpen, zoals de aanschaf van graanmolens of karbouwen.
Hoofddorp Uganda Groep heeft, samen met The Mothers Union, een gevarieerd programma opgesteld, waarin veel aandacht is voor maatschappelijke thema’s, ontmoeting en bezinning. Bij tal van activiteiten kunnen de vrouwen kennis kunnen maken met de Nederlandse cultuur en vertellen zij over hun manier van leven. Deze ontmoetingen zijn vrij toegankelijk.

Meer informatie en het complete programma zijn te vinden op www.pghoofddorp.nl
Op zondag 17 mei zijn de vrouwen om 09.30 uur in De Marktpleinkerk (Marktplein 96) en om 10.30 uur in De Ark (Muiderbos 36). Op zaterdag 23 mei zijn de dames om 11.30 uur in De Ark voor een optreden van Djembé Band Zamana en op 2e Pinksterdag, 25 mei, is er van 13.30-17.00 uur een schildersworkshop in De Ark. Daarnaast zijn er diverse momenten waarop belangstellenden bij een avondmaaltijd kunnen aanschuiven.