Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Opbrengst collectes Pinksterviering en Jazzviering

Collectes

De collectes in de pinksterviering hebben opgebracht:
-Bruggen bouwen in Palestina en Israël (Neve Shalom~Wahat-al-Salam en Vrienden van Sabeel)  € 935,37
-Onkosten van de viering  € 736,10

De collecte voor Oikocredit tijdens de jazzviering heeft € 584,81 opgebracht

Pinksterbos

Bijeengekomen in een open veld
omringd door groen,
met slechts een oud verhaal van vuur en vlam,
zoals elk jaar,
komt ieder in beweging,
zoekt een lied of een gebaar
dat inspireert,
de zon op ons gezicht, wind door ons haar.
Dan waait de Geest op ’t ruisen van de bomen.
Zij fluistert: “Mens, hier ben ik,
Maak mij waar!

Jacqueline Roelofs