Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

TEKEN DE OPROEP: Haarlemmermeer gastvrij voor vluchtelingen.

Namens een twintigtal Haarlemmermeerse organisaties en tot nu toe bijna 400 Haarlemmermeerders is dinsdag 22 september een oproep gestuurd naar de gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer om ruimhartig te zijn in het opvangen van vluchtelingen.

De oproep sluit aan bij de gesprekken die de gemeente al met het Rijk voert over noodopvang.
‘Veel van onze inwoners voelen zich betrokken bij de vluchtelingenproblematiek en willen niet machteloos blijven toekijken’, vervolgt de oproep. ‘Wij zien het als onze plicht als samenleving om naast deze vluchtelingen te staan en te doen wat in ons vermogen ligt om hun lot te verlichten.’

‘een gastvrije gemeente zijn’
De ondertekenaars zeggen de vluchtelingen graag het gevoel te willen geven dat Haarlemmermeer gastvrije gemeente is. Zij bieden aan met het gemeentebestuur mee te denken ‘wat wij concreet in onze gemeente kunnen doen rondom het huisvesten van vluchtelingen en hun integratie in onze samenleving’.
Aan die integratie doen verscheidene ondertekenaars al mee, zoals met een migranten- en (ex) vluchtelingen-voetbaltoernooi en taallessen. Ook zijn veel organisaties bezig met gesprekken met Haarlemmermeerders en verhelderen van de oorzaken van de vluchtelingenstroom.
Ook de dialoog christenen – moslims wordt op diverse manieren ondersteund, zowel door voorlichting als door ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten.

De oproep eindigt met ‘de hoop dat hier op korte termijn concrete stappen in worden gezet’. De brief wordt donderdagavond in de extra Raadsvergadering mondeling toegelicht. Dan worden ook de lijsten met individuele ondertekenaars aangeboden.

Veel mensen geraakt en tekenen ook
In een paar dagen tijd hebben al bijna 400 mensen de oproep ondertekend. De initiatiefnemers, de Werkgroep Vluchtelingen Haarlemmermeer, met leden van Amnesty International, Raden van Kerken en Vluchtelingenwerk uit Badhoevedorp, Hoofddorp en Nieuw-Vennep, zijn daar blij verrast over. Werkgroeplid Leo Mesman: ‘Het laat zien dat er een brede steun is voor deze oproep. Buurgemeenten als Hilversum en Amsterdam nemen 1200 tot 1600 mensen op. Haarlemmermeer kan dan, als een van de welvarendste gemeentes van Nederland, toch niet achterblijven?’
De werkgroep wil doen wat in ons vermogen ligt en ziet ook wel dat Nederland of de Europese Unie niet elke vluchteling kan opvangen.
‘Maar, zegt werkgroeplid Rien Wattel, ‘die stromen vluchtelingen langs de snelweg raken velen, de eerste vreugde op het strand van Lesbos die snel omslaat in angst en onzekerheid. Want stel je voor: leven in een land waar onophoudelijk aanslagen zijn of waar je je kind dag in dag uit niet te eten kunt geven, ís geen leven!’
Iedereen, die deze oproep nog niet ondertekend heeft en mee wil helpen aan een gastvrij klimaat voor vluchtelingen, kan dat alsnog doen. Het kan via een mail naar vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com.
 
Donderdag 24 sept. om 19.00 uur begint de raadsvergadering over de gastvrijheid van de gemeente Haarlemmermeer voor de vluchtelingen. De raad van Kerken en de vredesambassade hebben 5 minuten spreektijd om onze brief toe te lichten en wellicht de handtekeningen aan te bieden.
Fijn als er ook medestanders zijn op de publieke tribune. Zegt het voort......

Raadhuis Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1

Hoofddorp, 21 september 2015.

 

Aan de gemeenteraad en het college van B&W van Haarlemmermeer.

 

Geachte Raad en College,

 

Graag willen we u laten weten verheugd te zijn, dat u met het Rijk in gesprek bent om ook in Haarlemmermeer vluchtelingen op te vangen, en zo laat weten dat het beroep dat staatssecretaris Dijkhoff op de gemeentes deed niet tevergeefs was.

Veel  van onze inwoners voelen zich betrokken bij de vluchtelingenproblematiek en

willen niet machteloos blijven toekijken hoe de nood steeds groter wordt en er steeds meer slachtoffers vallen bij mensen, die hun toevlucht in Europa zoeken op de vlucht voor geweld en onderdrukking.

Wij zien het als onze plicht als samenleving om naast deze vluchtelingen te staan en te doen wat in ons vermogen ligt om hun lot te verlichten.

Graag willen wij met het gemeentebestuur meedenken wat wij concreet in onze gemeente kunnen doen rondom het huisvesten van vluchtelingen en hun integratie in onze samenleving. Waarbij wij hen graag het gevoel willen geven, dat wij een gastvrije gemeente zijn.

Wij hopen dat onze welvarende gemeente een ruimhartig aandeel op zich wil nemen in de taak, die Nederland toebedeeld krijgt en hopen spoedig van u te horen wat de verdere plannen zijn, daarbij de hoop uitsprekend dat hier op korte termijn concrete stappen in worden gezet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Werkgroep Vluchtelingen Haarlemmermeer

Raad van Kerken Hoofddorp,

Werkgroep Kerk en Samenleving/PCI parochie H. Joannes de Doper, Hoofddorp en parochiebestuur

Vredesambassade Haarlemmermeer

Lekker Meer

Koor Morrend Volk

Koor Odyssee

Amnesty International, afd. Haarlemmermeer.

Oecumenische groep Samen in Gesprek

Stichting SADOR Somali Aid Development Organisation, Haarlemmermeer

Kerkenraad Centrum van de Protestantse Gemeente Hoofddorp

Wereldwinkel De Ark, Hoofddorp

Lichtkringoverleg van de Protestantse Gemeente Hoofddorp

Arkoverleg van Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark, PGH, Hoofddorp

Parochieraad Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Nieuw-Vennep

Parochiebestuur Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Nieuw-Vennep

Meer-Minder-Fonds, Hoofddorp

Moskee Arrahman, Hoofddorp

P-Team Haarlemmermeer

Stichting Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum Haarlemmermeer

Stichting Marhaba

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten

Somalische Stichting Haarlemmermeer

Bestuur GroenLinks afd. Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Moskee Taqwa

Turkse Mevlana Moskee

 

Individuele ondertekenaars

76 leden van de Protestantse Gemeente Rijsenhout

18 leden van de Doopsgezinde Gemeente Hoofddorp

33 leden van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp

16 leden van de Gereformeerde Kerk Nieuw-Vennep

65 leden van de Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Nieuw-Vennep

22 leden van Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark, Hoofddorp

138 leden parochie H. Joannes de Doper, Hoofddorp.

16 leden Christelijk Gereformeerde kerk Nieuw- Vennep.

18 individuele ondertekeningen per email

10 individuele ondertekenaars per handtekeningenlijst

 

Namens dezen, L.J.P. Mesman

 

Werkgroep Vluchtelingen Haarlemmermeer, Söderblomstraat 187 2131 GG Hoofddorp, vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com