Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Toelichting bij gemeenteraad brief Opvang vluchtelingen in Haarlemmermeer.

Bij velen van ons staan een aantal dramatische beelden op ons netvlies gebrand: Mensen in overvolle boten, die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken, waarbij duizenden mensen al verdronken zijn. Het beeld van een peuter, die aanspoelde. Duizenden mensen die te voet naar Noord Europa proberen te komen, oorlogsgebieden achter zich latend of vluchtelingenkampen, waar de situatie uitzichtloos en onleefbaar is. Die beelden kunnen je terneergeslagen maken en je machteloos doen voelen, maar ze kunnen je ook uitdagen om te kijken wat jij kan doen om het lot van de vluchtelingen te verlichten. En dat is wat de ondertekenaars van de brief het gemeentebestuur vragen: Laten we als Haarlemmermeer doen wat in ons vermogen ligt en ruimhartig zijn bij de opvang van vluchtelingen, zodat zij zich hier welkom voelen. Vanuit de werkgroep Vluchtelingen Haarlemmermeer, bestaande uit mensen uit kerken, vluchtelingenwerk en Amnesty International, al vele jaren betrokken bij de vluchtelingenproblematiek in het algemeen en het detentiecentrum voor asielzoekers op Schiphol in het bijzonder, verheugt het ons dat onze brief in korte tijd door 27 organisaties ondertekend is en ook door veel mensen persoonlijk. Zodat het daarmee een illustratie is, van wat in de brief staat dat veel inwoners van onze gemeente zich betrokken voelen bij de vluchtelingenproblematiek en naast de vluchtelingen willen gaan staan.

We ondersteunen daarbij van harte de positieve houding van het gemeentebestuur om in Haarlemmermeer een AZC te realiseren in nabijheid van voorzieningen als winkels, onderwijsmogelijkheden en openbaar vervoer, waarbij ook vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt en de vluchtelingen vrijwilligerswerk of betaald werk kunnen verrichten.

Graag willen we met u hierover meedenken en meewerken aan een breed draagvlak. Ook zijn we blij met de positieve houding van het gemeentebestuur als het gaat om noodopvang. Goed dat B&W vandaag bij een topoverleg daarover waren met burgemeester en wethouders van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort om te inventariseren wat de mogelijkheden in onze regio zijn, want mogelijkheden zijn er zeker. We hopen daarbij ook dat de taakstelling, die wij als Haarlemmermeer hebben om statushouders te huisvesten niet in het gedrang komt in onze gemeente met veel werkgelegenheid, goed onderwijs en goede recreatiemogelijkheden.

Bij gesprekken over onze brief, kwamen naast heel positieve reacties van inzamelen van goederen, tot welkom activiteiten en gastvrijheid tonen (zoals vandaag al gebeurde op het Offerfeest door verschillende moskeeën met vluchtelingen, die in Haarlem in de koepel verblijven, op te halen) tot hulp bij taal en inburgering en het organiseren van culturele en sportieve evenementen, ook negatieve reacties.

Zoals over afnemende zorg, lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en spanningen door botsingen van culturen. Aan ons allen de taak ons in te zetten voor goede sociale woningbouw, zorg en veiligheid. Falend beleid in zorg, woningbouw en veiligheid mogen we niet afwentelen op andere kwetsbare groepen, als vluchtelingen. Een goed beleid op dat gebied zal bijdragen aan een goed draagvlak en een gastvrij klimaat, waarbij mensen elkaar zien als medemensen op zoek naar geluk en vrede. Goed om daar met elkaar constant  in dialoog, in gesprek en ontmoeting, te zijn.

Er zijn geen makkelijke oplossingen als het gaat om het vluchtelingenvraagstuk. Laten we er met elkaar de schouders onder zetten om te doen wat we kunnen. Nu en in de toekomst. We wensen Raad en College daarbij veel wijsheid toe.
Eindigen wil ik met het aanbieden van ruim 400 handtekeningen en een aanvulling van organisaties, die na maandag de oproep nog ondertekenden.
Leo Mesman, namens Werkgroep Vluchtelingen Haarlemmermeer, vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com