Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

De kerk een plek voor iedereen

Wie op dinsdagavond vroeg Het Brandpunt binnenloopt kan het treffen dat in de hal een gezelschap zingend, pratend en kleurend bijeen is. Het is dan een samenkomst van de catechesegroep gehandicapten. Zestien keer per seizoen komt de groep bij elkaar. Een vaste groep van zeven vrijwilligers is bij de groep betroken. De vader van een van de catechisanten zorgt voor de muzikale begeleiding op een keyboard.

De leden van de groep komen trouw. Ze willen eigenlijk niet missen. Gezelligheid is er, aandacht, een Bijbels verhaal. Logistiek is het wel een hele organisatie. Want de leden van de groep wonen steeds verder uit elkaar: Hoofddorp, Badhoevedorp, Nieuw-Vennep. Ouders brengen leden ernaartoe, leiding neemt mensen mee. Een enkel lid moet met een taxi worden gebracht en gehaald. Daarnaast zijn er chauffeurs uit de gemeente die mensen naar Het Brandpunt willen brengen en na de catechesebijeenkomst weer naar huis (dank daarvoor!). Zo gaat het al vele jaren. De groep is hecht; zelden haakt er iemand af, of het moet door leeftijd of gezondheid komen.

Die zestien keer per seizoen zijn opgedeeld in vier blokken. Per blok is er iemand uit de geestelijkheid van de drie deelnemende kerken pastor van de groep. Die drie deelnemende kerken zijn: de Rooms-katholieke parochie Joannes de Doper, de Doopsgezinde kerk en de Protestantse Gemeente te Hoofddorp. Zij werken samen in de Raad van Kerken. Daar ligt de formele verantwoordelijkheid voor deze catechese. De geldelijke middelen om de catechese mogelijk te maken komen vanuit de drie deelnemende kerken.

Jaarthema
Elk jaar heeft een jaarthema. Elk blok van vier bijeenkomsten heeft een deelthema daarvan. Het jaarthema wordt voorbereid door een uit de leiding van de groep. Zij legt het voorstel voor aan de andere leden van de leiding. Het thema voor dit seizoen 2015-2016 is: “Stap voor stap”, Psalmen en verhalen over geloof, hoop en liefde en vertrouwen. Ieder blok wordt afgesloten met een kerkdienst, doorgaans in de kerk van de pastor van dat blok.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten hebben een aantal vaste onderdelen. Aan het begin wordt door een van de catechisanten de kaars aangestoken. “Het licht van Christus is ontstoken.” wordt erbij gezegd. Dan wordt altijd het “Lied van het licht” gezongen.
De voorganger vraagt daarna aan de aanwezigen waarvoor gebeden moet worden. De meeste hebben wel wat aan te dragen. Dat kan bijvoorbeeld zijn een verjaardag van een familielid of dat iemand uit de naaste omgeving ziek is of overleden, maar ook het actuele wereldnieuws. Want reken dat er meegeleefd wordt! Aan de pastor de taak om dat namens de groep in de voorbeden te verwoorden. Dat kun je dus niet plannen. Dat is de geest van het moment. Dit wordt gevolgd door het lied dat bij het jaarthema is gezocht.
Het Bijbelverhaal komt ter sprake. Daarvoor is vaak een weergave genomen uit een kinderbijbel. De pastor leest het voor. Stil wordt ernaar geluisterd.
Maar dan de verwerking. Dan wordt er luid gepraat. Er worden grapjes gemaakt en onze muzikaal begeleider speelt muziek of liedjes op verzoek. Die verwerking is een tekening, een enkele keer schilderen, iets plakken. De werkstukken worden verzameld. Zij spelen een rol in de kerkdienst die het blok afsluit.

Bijzondere bijeenkomsten
Eén keer per seizoen wordt met de groep het avondmaal gevierd in een bijeenkomst. Dat is voor de catechisanten een onmisbaar onderdeel van het jaar. Een feest is ook ieder jaar de Kerstviering.

Uitje
En als dan het seizoen is afgelopen, dan volgt in mei het jaarlijkse dagje uit. De ene keer blijft de groep dichterbij huis, de andere keer ligt de bestemming verder weg. Een zaterdag op een zorgboerderij in De Kwakel scoort altijd hoog. In mei j.l. gingen we naar een vlindertuin vlakbij Schagen.

Zichtbaar
Voor velen is dit kerkenwerk nauwelijks zichtbaar. Daarom haal ik het deze keer naar voren. Het belang van dit werk is groot. De kerk is er ook voor de gehandicapten. Mooi werk, afijn dat had u al begrepen uit dit stukje. Wat mij betreft een pluim op de hoed van de betrokken leiding!

                       ds. Adri van der Wal

jaarthema 2015

STAP VOOR STAP, psalmen en verhalen over geloof, hoop, liefde en vertrouwen.