Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

26 feb 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt
27 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
01 maa 10:00
Marktpleinkerk
09 maa 17:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Bijeenkomst werkgroepen Raad van Kerken

Eén keer per jaar nodigt de Raad van Kerken alle werkgroepen uit voor een gezamenlijke broodmaaltijd waarin we met elkaar de activiteiten van het voorbije seizoen evalueren en bespreken wat er in het nieuwe seizoen te gebeuren staat.
De Raad van Kerken Hoofddorp is een overlegorgaan waarin de Rooms Katholieke Parochie, de Protestantse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente samenwerken om de oecumene gestalte te geven. Grotendeels aan de hand van de informatie op onze website lopen we diverse activiteiten langs. De website zelf www.kerkeninhoofddorp.nl is per april 2015 nieuw opgezet.

De Raad van Kerken initieert en ondersteunt activiteiten die meestal door werkgroepen worden uitgevoerd. De werkgroepen houden contact over hun activiteiten met de Raad van Kerken. Met elkaar zijn we tijdens zo’n bijeenkomst onder de indruk wat er allemaal gebeurt en daar willen we u graag in laten delen.
De Werkgroep Bezinning en Verdieping (voorheen Vorming en Toerusting) vertelt over de goed bezochte startavond over Paulus en over de grote deelname aan de kring van Hedi Hegeman “Doodgaan voor beginners” Er is al een tweede serie avonden gepland. Ook voor het programma van de Stal op de Kaag gaan we een link maken op de website.

De Zomerse rondwandeling door Hoofddorp was dit jaar voor de 5e keer. Elke keer weer verrassende plekken, nog meer deelnemers en mooi weer.  

Filmhuis-extra was vorig jaar een proef, er waren een aantal geslaagde bijeenkomsten. Problemen voor de avonden in het Oude Raadhuis zijn regelmatig de techniek en de filmrechten. Daarom op 6 nov. een avond met Stevo Akkerman in De Ark. We hopen op nog meer bezoekers.

Voor de Week van gebed voor de eenheid is in 2016 (17-24 januari) het thema: “Het woord is aan jou”. Opnieuw neemt ook de Meerkerk deel aan het programma.
De Dialoog in Muziek vindt in 2016 voor de 20e keer plaats op zondag 24 jan. De belangstelling bij koren en publiek blijft onverminderd.

De Werkgroep Sobere Maaltijd is gestart met de voorbereiding voor 2016. De formule blijft hetzelfde en er zijn veel onderwerpen aangemeld rond plaatselijke initiatieven voor kwetsbare groepen.

De vorig jaar opgerichte Vredesambassade heeft vredesduiven uitgereikt, er is meegewandeld met de Walk of Peace in Den Haag en er was een avond over Vrede in de Oekraïne in de vredesweek. Men zoekt vrijwilligers die willen participeren in deze ambassade.

Ook de Werkgroep Kerken en Vluchtelingen heeft een nieuwe naam omdat er ook buiten de kerk groepen participeren: Vluchtelingen in de Haarlemmermeer. Er worden activiteiten georganiseerd in het detentiecentrum op Schiphol. De werkgroep is ingeschakeld bij de huidige vluchtelingenproblematiek: er is een brief opgesteld aan de gemeenteraad, er is ingesproken op de gemeenteraadsvergadering en leden van de groep hebben geholpen bij de opvang van vluchtelingen. Er wordt een herdenking en een symposium ‘10 jaar na de Schipholbrand’ georganiseerd.

De Catechesegroep Gehandicapten is een vaste groep van 12 catechisanten. Het jaarthema is: ‘Stap voor stap’, psalmen en verhalen over geloof, hoop, liefde en vertrouwen. De catechesegroep wordt aangeboden via oudercommissies.

In de WMO-adviesraad is de Raad van Kerken gesprekspartner van de gemeente. Soms komt er een individuele hulpvraag bij de Raad van Kerken terecht: via onze contactpersoon kunnen we de hulpvraag op de goede plek neerleggen.

Eenmaal per maand is er Samen in gesprek, een themabijeenkomst over een spiritueel, cultureel of maatschappelijk onderwerp. De opkomst is afhankelijk van het onderwerp, maar er zijn altijd wel 25 bezoekers.

Dit jaar was er voor het eerst een Kerkennacht. De volgende Kerkennacht is in 2017: volgend jaar bespreken we dit onderwerp.

Ook is er het volgend jaar weer een Oecumenische jazzviering tijdens het Meerjazzfestival.

Er wordt gewerkt aan een Missionaire kerstactiviteit. Gedacht wordt aan een kerstzangdienst in de Marktpleinkerk, de bedoeling is om één groot koor met één dirigent te hebben staan. We zouden het mooi vinden om dit evenement in de toekomst buiten te kunnen organiseren.

Ons grootste evenement is de Pinksterviering in het Haarlemmermeerse bos. Tijdens de Broodmaaltijd 2014 is er gekozen voor vernieuwing, met behoud van het monument ‘Pinksterviering’. Dit jaar heeft dat geresulteerd in een viering met theatermakers en workshops na afloop. Omdat smaken verschillen lijkt het moeilijk te zijn om in 2016 een pinksterviering neer te zetten waar iedereen enthousiast over zal zijn.

Als laatste onderwerp bespraken we het voorstel: Zou het niet leuk zijn om voor Hoofddorp een Rome reis te organiseren? We gaan er als Raad van kerken mee aan de slag en een informatieavond wordt gepland in de gebedsweek van de éénheid op maandag 18 januari. 

 

Er gaat genoeg gebeuren in kerkelijk Hoofddorp en we houden u op de hoogte via www.kerkeninhoofddorp.nl

Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de Raad van Kerken bij webredactie@kerkeninhoofddorp.nl