Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Vacature commissie Bezinning en Verdieping.

GEZOCHT:

Lid van de commissie
Bezinning en Verdieping
Raad van Kerken
Vind je het leuk om met elkaar het programma van de commissie Bezinning en Verdieping te bepalen?
Dan zijn we op zoek naar jou!
De commissie heeft als doel mensen op het spoor te zetten, dat leren “met en van elkaar” belangrijk en leuk is. De commissie draagt zorg voor een evenwichtig aanbod van kringen en gespreksgroepen, met inbreng vanuit de verschillende kerken die aan de Raad van Kerken meedoen. Zij let erop dat in het totale programma de volgende drie vormen van betrokkenheid voorkomen: betrokkenheid op God, betrokkenheid op elkaar en betrokkenheid op de wereld.
Gezien de samenstelling van de commissie gaat onze voorkeur uit naar iemand uit de doopsgezinde of protestantse gemeente.

De leden van de werkgroep worden benoemd door de Raad van Kerken Hoofddorp.
Heb je belangstelling of wil je informatie, dat kan bij Flora van Staaij of ds. Adri van der Wal via bezinning@kerkeninhoofddorp.nl