Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

26 feb 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt
27 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
01 maa 10:00
Marktpleinkerk
09 maa 17:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

7 sobere maaltijden: ontmoetingen rond actuele thema’s

7 sobere maaltijden in de 40-dagentijd naar Pasen.
De laatste sobere maaltijd in de 40-dagentijd naar Pasen is op Woensdag 23 maart in De Ark, Muiderbos 36. Alle maaltijden zijn van 18.15 - 19.15 uur.

Het onderwerp op deze avond is: Luchthavenpastoraat.
Schiphol bestaat bijna 100 jaar en al 40 jaar maakt het Luchthavenpastoraat daar deel van uit. Het is een ontmoetingspunt voor reizigers, bezoekers en werknemers uit allerlei culturen, want iedereen is on the move. Luchthavenpastor Ds. Marieke Meiring komt ons vertellen wat er zoal voorbijkomt op deze plek.

Aanmelden graag uiterlijk de maandag voor de maaltijd bij parochiesecretariaat,
secretariaat@hjoannesdedoper.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145

Wat?

Een sobere maaltijd met een inleiding en gesprek over een maatschappelijk onderwerp.
Na een korte meditatieve tekst is er een inleiding van 10 tot 15 minuten. Dan volgt de maaltijd. Afgesloten wordt met reacties op de inleiding en beantwoording van vragen.
Mensen die dat willen kunnen daarna een korte vesper of viering bijwonen.

De maaltijden bestaan uit (o.a. vegetarische) soep en brood. Na afloop wordt een bijdrage gevraagd (in principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te eten) en is bestemd voor het doel waar over gesproken is, of een ander belangrijk doel.

Waar?

Verspreid over Hoofddorp. In verschillende kerkplekken. Zie onderstaand overzicht van plaatsen en onderwerpen

Wanneer?

In de 40-dagentijd naar Pasen.
Op woensdagavond van 18.15 uur tot 19.15 uur.
Om 18:00 uur gaat de ruimte open.
 
Zo’n maaltijd is een goede gelegenheid om je te bezinnen op welke bijdrage je kan leveren aan een leefbare samenleving. Het geeft gelegenheid om met anderen daarover van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Het is ook een mooie gelegenheid om mensen, die je soms alleen maar in de buurt ziet of in de kerk, te ontmoeten.

 
Voor de complete folder van
de sobere maaltijden
KLIK HIER

Wie?

Je kan alleen naar zo’n maaltijd komen (want je maakt gemakkelijk contacten), maar natuurlijk ook met je hele familie, met kennissen of buren.
Ook kinderen en jongeren zijn hartelijk welkom!
 
 

Overzicht Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd van 2016.

Alle maaltijden zijn van 18.15- 19.15 uur. Ruimte open om 18.00 uur.

Woensdag 10 februari in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073
Onderwerp: Oeganda Vastenactie
Vastenactie 2016 richt zich op een aantal gemeenschappen in Katakwi, in het noordoosten van Oeganda. Elvira Mollee-Drummen van Vastenactie komt vertellen hoe de lokale projectpartner Socadido de gemeenschappen helpt om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben.

Woensdag 17 februari in Het Brandpunt, Hoofdweg 770
Onderwerp: Jij maakt het verschil
Tijdens deze maaltijd zullen we naar aanleiding van een verhaal achterop een pot chocopasta aan het denken worden gezet. Waar zit het verschil dat jij kan maken voor de ander? De ”ander” zal vanavond een kind of jongere zijn. Jongerenwerker Aafke Stegeman-van Dijk zal hier meer over vertellen. Van harte welkom want JIJ maakt het verschil!

Woensdag 24 februari in de Marktpleinkerk, Marktplein 96
Onderwerp: Catechesegroep Verstandelijk gehandicapten
16 keer per jaar komen ze samen in het Brandpunt: de Catechesegroep Gehandicapten. Het is een trouwe
groep, die elk jaar werkt met een jaarthema. Het thema van dit seizoen is: Stap voor stap. Er wordt
gebeden en er wordt een Bijbelverhaal voorgelezen. De groep zingt liedjes, er wordt gekleurd en
geknutseld. Het is hoog tijd dat we iets meer gaan horen van deze bijzondere groep!

Woensdag 02 maart in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
Onderwerp: Thuisbegeleiding Amstelring
Thuisbegeleiding is een laagdrempelige vorm van begeleiding van mensen die (tijdelijk) door omstandigheden of ziekte de regie over het eigen leven kwijt zijn. Het gaat o.a. om Multi probleemgezinnen, mensen met psychiatrische stoornissen, lichamelijk of verstandelijk beperkten en ouderen. Thuisbegeleiding richt zich op het structureren van het dagelijks leven en het bevorderen van de zelfredzaamheid door het aanleren van praktische vaardigheden om daarna weer beter en zelfstandig te kunnen functioneren.

Woensdag 09 maart in het Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk , Kruisweg 1073
Onderwerp: Hulp bootvluchtelingen
Op zoek naar veiligheid vluchten mensen over de Middellandse Zee naar Europa, een reis vol ontbering en gevaar. Uit de Haarlemmermeer reisden mensen af, om op Griekse eilanden te helpen bij de eerste opvang. Alexander van Mazijk vertelt ons waarom hij dit deed en hoe zijn ervaring was op Lesbos. Mogelijk zijn er meer helpers van bootvluchtelingen deze avond onze gast.

Woensdag 16 maart in de Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691
Onderwerp: Grannies2Grannies
Dit project zamelt geld in om huisjes te bouwen in Oeganda voor grootmoeders die de permanente zorg hebben voor klein- of soms wel achterkleinkinderen waarvan de eigen kinderen zijn overleden, meestal ten gevolge van aids. Het is een kleine groep maar er zijn tot nu toe al 15 huisjes gerealiseerd.

Woensdag 23 maart in De Ark, Muiderbos 36
Onderwerp: Luchthavenpastoraat
Schiphol bestaat bijna 100 jaar en al 40 jaar maakt het Luchthavenpastoraat daar deel van uit. Het is een ontmoetingspunt voor reizigers, bezoekers en werknemers uit allerlei culturen, want iedereen is on the move. Luchthavenpastor Ds. Marieke Meiring komt ons vertellen wat er zoal voorbijkomt op deze plek.
Op woensdagavond van 18.15 uur tot 19.15 uur.
Om 18:00 uur gaat de ruimte open.

Aanmelden

graag uiterlijk de maandag voor de maaltijd bij parochiesecretariaat,
secretariaat@hjoannesdedoper.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-5638145