Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Noodopvang vluchtelingen Vijhuizen

Deze maand komen er driehonderd vluchtelingen naar Vijfhuizen. De kerken zullen bijdragen aan het geven van taallessen aan de vluchtelingen. De lessen worden gegeven in het inloophuis in de Poterne bij de Verbondskerk:  7 dagen per week van 14.00-17.00 uur. en waarschijnlijk ook op andere plaatsen in Vijfhuizen ('s middags en ’s avonds). Er zijn al mensen die kenbaar hebben gemaakt taallessen te willen geven. De lessen worden gegeven aan de hand van beproefd materiaal. 

 

Informatie over het inloophuis: www.inloophuisvluchtelingen

Mocht u mee willen werken met het geven van taallessen – van harte!

aanmelden kan via Paul Boersma paulboersma49@kpnmail.nl