Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Gehandicapten catechese

Heb je me horen zingen?
“Heb je me horen zingen?” Hans roept het zomaar door de kerk. Dat kan in een dienst met de catechesegroep gehandicapten. Viermaal per jaar wordt ergens in Hoofddorp een dienst met hen gehouden. Met elke dienst wordt een blok van vier catechese-avonden afgesloten.
Elke twee weken, tussen september en april, komt de catechesegroep in Het Brandpunt bij elkaar, op dinsdagavond tussen 19.00 en 19.45 uur. Het is een vaste groep van twaalf catechisanten. Zeven begeleiders zijn erbij. Per blok is er een voorganger uit een van de kerken van Hoofddorp. De groep gaat uit van de Raad van Kerken.
'bidden voor wat je bezig houdt'
Elke bijeenkomst heeft een vaste opbouw. Bij het begin wordt de kaars aangestoken door een van de deelnemers. Dan wordt het “lied van het licht” gezongen. Ieder wordt gevraagd waar zij of hij voor wil bidden. Je merkt waar ze verdriet over hebben of blij van worden. De voorganger verwoordt dit in gebed.
Na het bloklied dat bij het thema van het seizoen hoort, komt het Bijbelverhaal. Dat kan uit een kinderbijbel komen of een eigen bewerking zijn van de voorganger. Er wordt aandachtig geluisterd. Met een creatieve verwerking wordt de bijeenkomst afgesloten.
'Het hart op de tong'
Expressief en soms emotioneel zijn ze, het hart soms op de tong. Het verhaal van God is ook voor hen. Soms grijpt iemand opeens terug naar een verhaal van een tijd geleden. Het is niet vergeten. Dat motiveert ons als begeleiders. Zij leren van ons, wij van hen.
Nieuwe deelnemers zijn welkom. Laat het ons weten via Gerda van der Wal

Heeft u een busje waar een rolstoel in kan en zou u wel eenmaal per twee weken iemand willen rijden, dan horen we dat ook graag.

 

Het komt allemaal weer terug in de afsluitende kerkdiensten. Ze worden gehouden in de kerk van de voorganger van het blok. Zo komt de groep in verschillende kerken.

Met een gezellig uitje besluiten we in mei het seizoen.