Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

26 feb 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt
27 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
01 maa 10:00
Marktpleinkerk
09 maa 17:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Jaarlijkse bijeenkomst Raad van Kerken

De vergadering wordt geopend met het lezen van een lied ‘Beelden van God’

-het bestuur van de Raad van Kerken
Het afgelopen jaar zijn er de nodige mutaties geweest in het bestuur van de RvK. Alex Verbakel (parochie), Hedi Hegeman (Doopsgezinden), Arjen Blom (Marktpleinkerk) en Leo Mesman (pastoresoverleg) namen afscheid. Tineke van der Ploeg (parochie), Ton Koningen (Doopsgezinden) en Coen Wessel (pastoresoverleg) vulden 3 van de 4 vacatures weer in. Hopelijk kan de vacante plek namens de Marktpleinkerk binnenkort ook weer worden ingevuld. Marja Brussen is secretaris geworden, Henny Boschman voorzitter en Cees de Kort blijft penningmeester.

We beginnen met een rondje langs onze commissie's:
 
-Sobere maaltijden
Met dank voor de soep van deze avond. De schriftelijke evaluatie van vorig jaar wordt besproken op de eerste bijeenkomst die binnenkort gehouden wordt. Het waren goed bezochte maaltijden. Ze zullen de spirituele inbreng van Leo missen (waar doen we het voor?), maar denken het praktisch zonder Leo te kunnen regelen. Belangrijk vindt men dat er per kerkplek 2 mensen zijn, zodat er in geval van nood iemand is om op terug te vallen. Ook zij zal daarvoor op zoek moeten naar een nieuw maatje in de parochie. Niet alle kerkplekken hebben een tweetal. Zorg: de sobere maaltijd in het Brandpunt. Steeds nieuwe jongerenwerker, de sobere maaltijd lijkt bij de jongeren niet echt aan te slaan. Optie zou kunnen zijn  dat Meer/Minderfonds een maaltijd op zich neemt.

 -Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp
Er is een vaste groep van catechisanten en begeleiding. Sinds er 3 chauffeurs zijn gaat het goed met het vervoer, rolstoeltaxi is een breekpunt. Het jaarthema is: Muziek en dans in de Bijbel. De afsluitende kerkdienst van het eerste blok is op 30 oktober. Voor het 3e blok wordt nog gekeken wie de voorganger wordt….
 
-Dialoog in Muziek
De koren en het publiek blijven enthousiast. Thema 2017: muzikale beelden

-Werkgroep Bezinning en Verdieping
Lichtkring fijne plek voor de openingsbijeenkomst. Het was een dure voorstelling, maar mooi en goed bezocht. De werkgroep hoopt volgend jaar weer iets moois te mogen regelen.  Er zijn afgelopen jaar 2 advertenties en 2 programma’s geweest. Ook aanstaand jaar eind januari komt er een 2e deel van het programma. De activiteiten lijken redelijk bezocht. Genoemd wordt dat het leuk is om coalities buiten de kerk aan te gaan, zoals de avond bij boekhandel Stevens.

-Schipholwakes, Jan Hemink
Zijn op zoek naar een voorganger namens de kerken in de Haarlemmermeer.

-Pinksterviering
Zorgen: Voor de pinksterviering is een aantal jaren een vacature voor facilitair coördinator. Afgelopen jaren is er veel geregeld door een clubje mensen die aangeven er nu geen tijd meer voor te hebben. Kortom: Is er aanstaand jaar een pinksterviering? Er zou nu al een vergunning aangevraagd moeten worden….
Of is het een optie om te vieren in de Marktpleinkerk en de H. Joannes de Doperkerk, daar staan de stoelen al klaar?

 -Missionaire kerstactiviteit
Ook dit jaar lijkt de activiteit niet van de grond te komen. Er bleek opnieuw geen trekker te zijn. Het bestuur van de Raad van Kerken heeft e.e.a. geprobeerd, maar heeft besloten zelf geen trekker van deze activiteit te willen zijn. Als er niemand is die deze activiteit voor 2017 wil gaan organiseren dan wordt de missionaire kerstactiviteit niet meer begroot voor 2017. De concept-begroting wordt in oktober  2016 gemaakt op verzoek van de diverse kerken.

-Zomerse rondwandeling door Hoofddorp
Afgelopen zomer weer met een grote groep op pad. We hopen a.s. jaar opnieuw verrast te worden.

 -Filmhuis-extra
Afgelopen jaar 4 goed bezochte avonden, 2 in De Ark en 2 in het Oude Raadhuis.  Probleem voor de avonden in het Oude Raadhuis blijven de techniek en het wisselen van personeel. Maar het heeft de voorkeur: meer mensen van buiten de kerk en echt een avondje uit.  25 november is afgesproken en er wordt gehoopt op nog 2 avonden in het voorjaar. Financiën zijn in de plus.

-Week van gebed voor de eenheid
Deze week wordt de oproep verzonden om activiteiten voor de gebedsweek aan te melden. In 2017 (14-22 januari) is het thema: “Jouw hand, mijn glimlach”. De Meerkerk heeft al een gebedsavond voor de woensdag aangemeld. Het bestuur van de Raad van Kerken hoopt op kerkplekken die verder willen gaan dan uitwisselen en een kerk willen sluiten om met elkaar ergens anders te gaan kerken.

-Oecumenische Jazzviering
Misschien iets minder goed bezocht door het mooie weer, maar nog zeker de moeite waard: met een prachtige collecteopbrengst.

-kranslegging op 4 mei
In het verleden is er wel eens een krans gelegd samen met de moskee, ook wel met de joodse gemeenschap. Het proberen waard voor volgend jaar.

-kerkennacht 2017
Aansluiten bij de landelijke kerkennacht; aandacht voor aansluiten van programma’s op de andere kerkplekken zodat mensen in alle kerken langs kunnen komen.

-Rome reis
Er zijn diverse avonden over Rome geweest in het afgelopen seizoen. 14 oktober gaan 28 mensen op pelgrimsreis naar Rome.

-Verbreding Raad van Kerken
Een agendapunt voor de volgende vergadering van de Raad van Kerken. We willen graag opnieuw in gesprek met andere kerkgenootschappen, de Meerkerk neemt al deel aan de gebedsweek.

aanwezig

Bestuur Raad van Kerken, voorgangers en bestuurders van de betrokken kerken, afgevaardigden van de commissies.

afwezig

De Vredesambassade is al enige tijd ‘slapend’. Er is gebrek aan mankracht. We gaan na of er mensen geïnteresseerd zijn en tijd kunnen investeren.

Platform vluchtelingen Haarlemmermeer. 26 oktober om 19 uur herdenking Schipholbrand bij monument bij Schiphol. Een gesprek met gemeente aangevraagd over mogelijk azc.