Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Week van gebed voor de Eenheid: 'Jouw hand, mijn glimlach'

De Week van Gebed om Eenheid (15-22 januari 2017) zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema concreet.

Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern.

Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden. De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft
(2 Korintiërs 5:14-20)

 

Ook in 2017 wil de Hoofddorpse Raad van Kerken aandacht schenken aan de Week van Gebed voor de Eenheid. Evenals voorgaande jaren is er een mooi programma samengesteld.
 

programma:

Zondag 15 januari
10.00: viering in de Lichtkring, Lunenburgdreef 70, voorgangers: ds. Hedi Hegeman en ds. Coen Wessel. Mede-voorbereid door een afvaardiging van de r.k. parochie.

10.30: viering in De Ark, Muiderbos 36, met Benjamin Baars, Kees Blok, Rien Wattel e.a.: ‘Tent of Nations: het verhaal van de druif’.

Van 12.00-14.00 in De Ark, Muiderbos 36: ‘Tent of Nations-marktplaats van verzoening’ met workshops, gesprek, muziek.
Maandag 16 januari
18.15-19.00, ontmoetingsruimte Marktpleinkerk, Marktplein 96: gebedsbijeenkomst.
Dinsdag 17 januari
13.30-15.30, De Ark, Muiderbos 36: Markt-in, om 14.00 meditatief moment
18.15-19.00, ontmoetingsruimte Marktpleinkerk, Marktplein 96: gebedsbijeenkomst.
Woensdag 18 januari
19.30: uur van gebed in jongerenruimte van De Meerkerk, Bennebroekerweg 515.
Donderdag 19 januari
18.15-19.00, ontmoetingsruimte Marktpleinkerk, Marktplein 96: gebedsbijeenkomst.
Vrijdag 20 januari
19.30: Iona viering in Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 693; ‘Zonder de liefde van Christus geen rust’.

17.30-21.30: Running dinner vanuit De Ark, Muiderbos 36. Op drie verschillende adressen in drie verschillende samenstellingen met elkaar eten en elkaar ontmoeten. Aan het eind van de avond ken je twaalf mensen een heel stuk beter. Opgeven: ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192.
Zondag 22 januari
10.30: Tafelviering in De Ark, Muiderbos 36, voorgangers: oud-katholiek pastoor Robert Frede en ds. Aarnoud van der Deijl.
 Zondag 29 januari
14.00-17.00: Dialoog in Muziek in de Marktpleinkerk, Marktplein 96; Haarlemmermeerse koren zingen een kwartier lang hùn muziek. Thema: ’Beelden in Muziek’.
De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen.