Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

26 feb 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt
27 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
01 maa 10:00
Marktpleinkerk
09 maa 17:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Marktpleinkerk en De Ark doen mee aan campagne over 'Geloven doe je in de kerk'

De Marktpleinkerk en De Ark doen mee aan de landelijke campagne ‘Geloven doe je in de kerk?’. De boodschap van de campagne is dat naast geloven er ook ruimte is in de Protestantse Kerk voor twijfel, troost, onthaasting, helpen, nadenken en verwondering.
Twijfel en verwondering
Uit onderzoek in opdracht van de Protestantse Kerk blijkt namelijk dat 71% van de Nederlanders denkt dat je in de kerk niet kunt twijfelen aan het bestaan van God; 53% denkt dat je niet zelf mag nadenken, maar klakkeloos moet geloven en 56% denkt dat er geen ruimte is voor verwondering. 

Ook blijkt dat voor een deel van de Nederlanders troost (34%), onthaasting (32%) en meedoen aan maatschappelijke activiteiten van de kerk (30%) redenen zijn om naar de kerk te gaan.

Ds Aarnoud van der Deijl merkt op: ‘Kennelijk is er iets mis aan het beeld dat mensen van de kerk hebben. Ik ken weinig mensen in de kerk die nooit twijfelen.. Het tegenovergestelde van een twijfelaar is niet een gelovige, maar een fundamentalist. De schrijver Tomas Halik noemt twijfel zelfs “de brug tussen geloof en ongeloof”’.
Iedereen welkom
Rond de Marktpleinkerk en de Ark zijn posters en reclamezuilen te vinden die geïnteresseerden laten weten dat er in de kerk naast geloven juist ruimte is voor twijfel, troost, onthaasting, helpen, nadenken en verwonding. Op de posters staan leden van de Protestantse Kerk. Hun verhaal is te lezen via de campagnewebsite www.gelovendoejeindekerk.nl.

Iedereen is altijd welkom tijdens een kerkdienst, ook als je van niets weet. Maar als die drempel te hoog is, dan is het goed om te weten dat zowel de Marktpleinkerk als de Ark regelmatig op andere tijdstippen open is. De Marktpleinkerk bijvoorbeeld tijdens de koffiecorner op vrijdagmiddag van 14-16 uur en de Ark op dinsdagmiddag tijdens de Markt In van 13.30-15.30 uur of op de derde woensdagmiddag van de maand bij het Repair Café.

 

Zie voor meer informatie www.pghoofddorp.nl