Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Integratie in de Haarlemmermeer een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Integratie in de Haarlemmermeer
een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Draagt u ook uw steentje bij?


Help statushouders aan huisraad
Bied uw goede huisraad gratis aan op:
www.facebook.com/groups

 

Werk als vrijwilliger met Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer
(Daalmeerstraat 4, Hoofddorp, tel.no. 023-5749284):
Help iemand 1x in de week 1½ uur als taalcoach 

Help statushouders bij het vinden van hun weg in
onze maatschappelijke voorzieningen
Wordt 1 a 2 dagdelen per week maatchappelijk begeleider op
kantoor van Vluchtelingenwerk in Hoofddorp

Help nieuwe statushouders als jobcoach
bij het vinden van vrijwilligerswerk, betaald werk, stage of opleiding
Deze oproep komt van:
Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer, samenwerking van: