Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Actueel

De kleuren en tonen van de chakra’s
De eerste avond houdt Adri een introductie over de betekenis van onze chakra's. Dan volgt een geleide meditatie waarin we nader kennis kunnen maken met de chakra's. Na de...
Nieuwe website Raad van Kerken
Tijdens de sobere maaltijd op 1 april in De Ark, Muiderbos 36 is de nieuwe website van de Raad van Kerken Hoofddorp gepresenteerd. De website www.kerkeninhoofddorp.nl is...
Iona vespervieringen: lenteviering
In de Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 693 is een korte vesperviering waarbij we liederen van Iona zingen. Het zingen wordt afgewisseld door teksten en...
Sobere maaltijden in de veertigdagentijd
Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een sobere maaltijd bestaande uit soep en brood bij één van de kerken in Hoofddorp. Voorafgaand aan de maaltijd is er een korte...
In gesprek over: Welzijnsorganisatie Meerwaarde
Medewerkers van de welzijnsorganisatie MeerWaarde vertellen over hun werkzaamheden en hoe zij hun kernwaarden dichtbij, betrokken en professioneel gestalte...
De geschiedenis van het Christendom: God in reparatie
De Engelse omroep BBC maakte een zesdelige serie over de geschiedenis van het Christendom. Na uitzending op de televisie was deze serie op DVD verkrijgbaar. Op zes avonden in...
Filmhuis Extra: 5 Broken camera's
Mensen uit Hoofddorp kozen een film uit, die past bij hun passie. Ze leiden de film in en bespreken hem na afloop. Vrijdag 20 maart Rien Wattel, lid ‘vrienden van...
Vredesduif voor Meer-Minder-Fonds
Op zondag 8 maart kreeg het Meer-Minder-Fonds (MMF) een Vredesduif van Vredesambassade Haarlemmermeer.      Reden: de manier waarop het MMF grote wereldvragen klein...
Zondag 8 maart: Wake bij de vreemdelingengevangenis
  In de 40-dagentijd zijn er wakes bij de grensgevangenis als teken van solidariteit aan de grensgevangenen. Op zondag 8 maart werd de wake georganiseerd door kerken in...
Receptenboekje Sobere Maaltijden
Er is een Receptenboekje verschenen met daarin enkele van de soeprecepten. Het receptenboekje is voor €3,00 verkrijgbaar tijdens de Sobere Maaltijden. Elke woensdag in...