Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Catechesegroep gehandicapten Hoofddorp

We komen bij elkaar voor de catecheseavonden op dinsdagavonden van 19.00 uur tot ongeveer 19.45 uur in het Brandpunt, Hoofdweg 770.

De bijeenkomsten staan onder leiding van een voorganger van een bij de Raad van Kerken aangesloten kerken.Tijdens onze bijeenkomsten staan het gebed (voor persoonlijk aangedragen onderwerpen) en het bijbelverhaal centraal. Het verhaal wordt op een kreatieve manier uitgewerkt: een kleurplaat, een collage, etc. Ook zingen we liederen uit een speciaal voor onze groep samengestelde map en hebben we elk seizoen een lied, waarin het thema van dat seizoen is verwerkt.

 

Het jaarthema is 'God wil bij mensen wonen'

Dit seizoen gaan we gebruik maken van de kinderbijbel "God wil bij mensen wonen" van Ria Borkent, Arie Kok en anderen.

De verhalen die we de avonden gebruiken komen hier vandaan.

Voor de verwerking gaan we weer op zoek naar bijpassende kleurplaten en knutselwerkjes.
 
Het 1e blok wordt geleid door ds. Aarnoud van der Deijl (Voorganger vanb De Ark, pgHoofddorp), het thema is: 'Leven'.
Er is catechese op de dinsdagavonden 5 september, 19 september, 3 oktober en 17 oktober

De afsluitende kerkdienst is op zondag 22 oktober 10.30 uur in De Ark, Muiderbos 36.
Het 2e blok wordt geleid door de voorganger van de Marktpleinkerk (pgHoofddorp); ds. Adri van der Wal. Er is catechese op de dinsdagen 24 oktober, 7 november en 21 november Op 12 december vieren we kerst met de catechesegroep.

De afsluitende kerkdienst is op zondag 10 december om 9.30 uur in de Marktpleinkerk, Marktplein 96 
Onder voorbehoud leidt de doopsgezinde voorganger ds. Hedi Hegeman het 3e blok. Er is catechese op de dinsdagen 9 januari, 23 januari, 6 februari en 20 februari.

De afsluitende kerkdienst is op zondag 4 maart om 10.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 693. 
Het 4e blok wordt geleid door ds. Adri van der Wal, voorganger van de Marktpleinkerk. Er is catechese op de dinsdagen 6 maart, 20 maart, 3 april en 17 april

Het blok wordt afgesloten met een kerkdienst op zondag 29 april om 9.30 uur in de Marktpleinkerk, Marktplein 96 
Voor een een uitgebreid artikel over deze catechesegroep KLIK HIER
contactadres: Gerda van der Wal
gehandicapten-catechese@kerkeninhoofddorp.nl