Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

najaarsprogramma 2017

RAAD VAN KERKEN HOOFDDORP

Programma najaar 2017 thema: "Kleur Bekennen"


STARTAVOND, muzikale voorstelling

KOM NAAR VOREN! 500 jaar protestantisme  
Op vrijdagavond 8 september a.s. vindt in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70 te Hoofddorp een muzikale voorstelling plaats. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda  tekenen voor deze muzikale voorstelling  met als titel Kom naar voren! Lees meer...Alle avonden met complete informatie zijn terug te vinden in de agenda
Voor het voorjaarsprogramma 2017 als pdf. KLIK HIER

Geloof en Bijbel

Christianity Explored: het geloof in 7 stappen

In deze cursus leer je meer over het leven van Jezus en het christelijk geloof. Wie is Jezus? Waarom kwam Hij naar de aarde? Wat betekent het voor je Jezus (beter) te kennen?

We gaan op zoek naar antwoorden in het Bijbelboek Marcus. Een werkboek en dvd horen bij het cursusmateriaal. Woensdagen 20, 27 september, 4, 11, 18, 25 oktober, 8 november, Lees meer...

 

Bijbelverhalen in de kunst

Bijbelverhalen en hun doorwerking in de kunst.

Woensdag 4 oktober, 8 november en 6 december 2017, 20:00 – 22:00, De Ark. Lees meer...

 

Hoe lees ik de Bijbel?

Deze vraag wordt vaak gesteld. De vraag mag dan ook niet blijven liggen. Aan de hand van Genesis 1-11 proberen we antwoorden op deze vraag te vinden.

Donderdag 5 oktober, 2 november, 16 november, 7 december 2017,  11 januari, 1 februari en 1 maart 2018, 10:00 – 12:00 uur, Lees meer...

 

Leerhuis Haarlemmermeer 2017-2018

Donderdag 19 oktober 2017: filmavond in het Parochiehuis.

Donderdag 16 november 2017: rabbijn L.B. van de Kamp, over: Joodse kindertransporten.

Donderdag 18 januari 2018: ds. K. Schakel: zangavond. Lees meer...

 

Bijbelquiz

Ook dit jaar wordt er weer een Bijbelquiz uitgebracht door het Nederlands Bijbel Genootschap te Haarlem. De  quiz bestaat uit totaal dertig vragen, die worden geprojecteerd via de beamer. Iedere vraag wordt ingeleid met een filmpje of  foto.  U kunt deelnemen met een team van ongeveer 5 personen, maar ook individueel, dan wordt u op de avond zelf ingedeeld in een onvolledig of nieuw te vormen team. Maandag 20 november 2017. Lees meer...

Geloof en cultuur

Schilderkring

Al schilderend kleuren verkennen en kleur bekennen.

Maandag 25 september, 23 oktober en 20 november 2017, De Ark Lees meer...

 

Maria in de kunst

Maria is de belangrijkste vrouw in het christelijk geloof. Zij is in verleden en heden talloze malen uitgebeeld. Adri van der Wal laat een reeks uitbeeldingen zien en vertelt over de achtergrond ervan.

Dinsdag 10 oktober 2017, 20:00 – 22:00 uur, Lees meer...

 

Geef je schrijftalent een kans

Uitgever en auteur Paul Abspoel (Ark Media, Amsterdam) verzorgt een dagworkshop. ‘

 In het eerste deel vertelt hij over de vakmatige kant van het schrijfproces. Het middagdeel is gericht op creatieve aspecten. Zaterdag 28 oktober 2017, 10:00 – 16:00 uur. Lees meer...

 

Geloof en praktijk

Viering en gesprek met christenen uit het Midden Oosten.

Aansluitend aan het thema van de vredesweek eucharistieviering met als medevoorganger een priester van de Chaldeeuwse ritus. Naast het koor Vrolijk Vuur ook een Chaldeeuws koor. Na afloop koffie en informatie over christenen in Irak, Syrië en Turkije. Twee in Hoofddorp wonende christenen zullen vertellen over hun vlucht en hun integratie. Vervolgens is ieder welkom bij de lunch.

24 september Lees meer...

Spoorzoeken

Samen in gesprek

Themabijeenkomsten in het teken van culturele, spirituele en maatschappelijke onderwerpen in samenwerking met de Katholieke Bond voor Ouderen.

Elke tweede donderdag van de maand van 14.00-16.00 uur in het parochiehuis, Kruisweg.

14 september:                film met als titel ‘Daniël Blake.’

12 oktober:                       Hildegard von Bingen, ook voor ons nog bijzonder!

9 november:                     Bezoek aan kerkcentrum ‘de Lichtkring’.

14 december:                   Kan er sprake zijn van voltooid leven?

11 januari:                         Kennismaking met Zweden in woord en verhaal.

14:00 - 16:00 uur, het Parochiehuis. Lees meer...

 

Excursie naar de nieuwe Sint Bavo

Bezoek aan de zeer kleurige nieuwe Sint Bavo, een twintigste-eeuwse kathedraal met een bijzonder verhaal. Zaterdag 16 september van 13:00 – 15:00 uur, verzamelen: De Ark

Graag van tevoren opgeven: Lees meer...

 

Dom Hans van der Laan (1904 - 1991) - Architect en Filosoof in Monnikspij

Jos Kooren geeft een presentatie over leven en werk van Dom Hans van der Laan. Hans van der Laan was een telg uit een Brabantse katholieke architectenfamilie en had uitgesproken ideeën over de relatie tussen mens, natuur en architectuur. Woensdag 27 september. Lees meer...

 

God in de supermarkt

Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp verkennen met ons op een luchtige en deskundige manier de lastige keuzes die we moeten maken in de supermarkt: biologisch, diervriendelijk, fair trade, CO2-neutraal, gezond enz. Donderdag 28 september en 12 oktober Lees meer...

 

Boekbespreking "Hoe ik talent voor het leven kreeg"

In een indringende roman beschrijft Rodaan Galidi de vele jaren dat hij in Nederland in asielzoekerscentra zat tot hij uiteindelijk een verblijfsvergunning kreeg.

Maandag 2 oktober in boekwinkel Het Kruispunt. Lees meer... 

 

Groene kook- en eetgroep

Samen vegetarisch koken en eten op vrijdag 6 oktober 17:00 – 21:00 uur. Van tevoren aanmelden bij Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl. Lees meer...

 

Hoe moet het verder met…jouw spirituele weg

Oud-Trouwcolumniste Nuweira Youskine heeft een Brabants-katholieke moeder en een vader uit een familie van Islamitische Soefi-mystici. Welke keuzes maak je dan op je eigen spirituele weg en welke weerstanden ontmoet je? Donderdag 19 oktober. Lees meer...

 

Workshop 'Zalig gebakken'

In de week van het kookboek organiseert het Kruispunt een bakworkshop. Wat en onder leiding van wie er gebakken gaat worden is nog even een verrassing. Zaterdag 18 november. Lees meer...

 

Ontmoeting over kerkgrenzen heen

In de wereld van vandaag is het van belang dat kerkgemeenschappen elkaar herkennen en met elkaar optrekken. Dat begint aan de basis. In dat kader worden dit najaar twee ontmoetingsbijeenkomsten belegd tussen leden van de Kruiskerk en de Marktpleinkerk.

Dinsdag 3 oktober en maandag 6 november 20:00 – 22.00 uur. Lees meer...

Deelnemende kerken:

De Ark, Muiderbos 36

Marktpleinkerk, Marktplein 96

Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691

R.K. Parochie H. Joannes de Doper, Kruisweg 1067

De Lichtkring, Lunenburgdreef 70

 

Overige locaties:

Boekwinkel het Kruispunt, Kruisweg 1067a

Alle avonden zijn met meer uitgebreide informatie terug te vinden in de agenda

Voor het voorjaarsprogramma 2017 als pdf.
KLIK HIER
voor algemene informatie neem comtact op met Flora van der Staaij 06-10469181 of bezinning@kerkeninhoofddorp.nl