Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

toespraak Leo Mesman op 12 april

Interreligieuze dialoog in Haarlemmermeer

12 april 2015 in ROC Amsterdam Airport.

 

Geboren in 1951 hier in de Haarlemmermeer, groeide ik op in een omgeving waar je katholiek was of protestant. En er schenen ook nog mensen te zijn, die niet- gelovig waren….. Als kind en jongere ging ik eigenlijk vrijwel alleen om met katholieken. Omgaan met wat genoemd werd “andersdenkenden” was min of meer gevaarlijk. Dat veranderde pas in de 60er jaren. Voor katholieken speelde daar het Tweede Vaticaans concilie een belangrijke rol in. Werd het rooms katholieke geloof tot die tijd gezien als het enige geloof dat de absolute waarheid bezat, toen verklaarden deze kerkvergadering van de paus met ruim 2500 bisschoppen dat ook in andere godsdiensten veel waarheid te vinden was.

Vanaf toen werd het gestimuleerd om open in gesprek te gaan met mensen, die op een andere manier geloofden. In Haarlemmermeer ontstond overal samenwerking tussen verschillende soorten christenen. Vaak gestimuleerd door Raden van kerken, zoals die in Hoofddorp, Haarlemmermeer-Zuid, Badhoevedorp en Halfweg- Zwanenburg bestaan. In ruim 40 jaar samenwerken doen we inmiddels heel veel samen en is er veel begrip voor elkaar ontstaan. Meer nog: we hebben elkaar leren waarderen. We hebben veel waardevols in de ontmoeting met elkaar ontdekt, die we anders niet hadden gevonden. En dat kon alleen maar gebeuren door ontmoeting en open staan voor elkaar. Inmiddels wonen er in Haarlemmermeer  veel mensen met een andere levensovertuiging dan de christelijke. En zijn we van een samenleving, waarin het Christendom  verreweg de belangrijkste godsdienst was, in een multiculturele samenleving gekomen. Als Raden van kerken hebben we daarbij graag contacten gelegd met de moslimgemeenschap, die vooral in Hoofddorp herkenbaar is in de prachtige moskee, waar iedereen bij de opening van harte welkom was.

 

Ondertussen zijn er de laatste jaren grote spanningen in onze samenleving ontstaan, die, naar mijn overtuiging, grotendeels te maken hebben met te weinig onderlinge contacten. Met elkaar te weinig kennen. Elkaar te weinig zien als medemens. Mijn waardering voor de islam, het Joodse geloof of andere wereldgodsdiensten zijn naast studie daarover, vooral ontstaan door goede en hartelijke contacten, waarbij ik in deze kring, vandaag graag Donald Karamat Ali noem, die zich daar onvermoeibaar voor heeft ingespannen.  Bij de bijeenkomst na de aanslagen in Parijs op het burgemeester van Stamplein heb ik kunnen constateren dat er een heel gemengd, multicultureel gezelschap bijeen was, hetgeen naar mijn idee iets zegt over de goede verhoudingen tussen mensen hier in Haarlemmermeer van heel verschillende levensovertuigingen. Zowel vanuit het christendom, als vanuit de islam als vanuit de gemeente werd geweld eensgezind veroordeeld. Daar is geen enkel excuus voor.

 

Wat bindt ons? Staat op de folder voor vandaag. Heel veel. Zoals het besef dat er een God is, de Schepper van hemel en aarde, die ons als opdracht gegeven heeft van deze wereld een leefbare wereld te maken, waar iedereen zich thuis mag voelen, gelukkig mag zijn, gevrijwaard van honger, dorst, angst. Een God, wiens liefde zich uitstrekt tot elk mens. Een God, die barmhartig is en vergevingsgezind, ruimhartig en zoveel meer. Ons bindt: eerbied voor de Schepping, dankbaarheid, voor wat ons gegeven is, mededogen met onze medemensen en nog zoveel meer…  Samen hebben we ook veel profeten gemeen, uit gemeenschappelijke verhalen. Met Abraham als “Vader van alle gelovigen”.

Jodendom, Christendom en Islam hebben heel veel gemeen. Een goede basis om vanuit te vertrekken. Een goed basis ook om elkaars verschillen te ervaren en daarover in gesprek te gaan. Daar moeten wij naar mijn idee de komende jaren veel energie in steken. En natuurlijk moeten we dat ook uitbreiden, naar mensen, die niet gelovig zijn, want samen moeten wij ons inzetten voor een samenleving met plek voor iedereen.

Mijns inziens zou vandaag een nieuw begin moeten worden van intensieve ontmoetingen op allerlei plekken, met allerlei mensen, waarbij wat in 40, 50 jaar groeide tussen protestanten en katholieken een goed voorbeeld kan zijn, hoe zoiets kan groeien tot iets heel moois. En natuurlijk hebben wij daar naast kracht van boven ook optimisme en lange adem voor nodig.

 

Pastor Leo Mesman, voorzitter Raad van Kerken Hoofddorp.

leo.mesman@hjoannesdeoper.nl